Český realismus 80. a 90. let

Návaznost na počátky uměleckého romantismu od 40. let 19. století
Rozdělení univerzity na českou a německou (1882)
Realismus ve vědě – požadavek pravdy a svobody vědeckého bádání
Vliv pozitivismu
Boj o pravost RKZ, vydání Ottova slovníku naučného
Časopis Čas (Jan Herben), vědecký časopis Athenaeum (T. G. Masaryk)
Vědecké osobnosti – filosof a sociolog T. G. Masaryk, estetik Otakar Hostinský, historik Jaroslav Goll, jazykovědec Jan Gebauer, literární historik Jaroslav Vlček
Kritický realismus v české próze – tendence sociální i národně osvobozenecké
Historický román – historická věrnost, typizace, vliv francouzské a ruské literatury
Venkovský román – znalost venkova, národopisné studie, návaznost na Hálka
Realismus v českém dramatu – vliv evropského dramatu, dramaturg Ladislav Stroupežnický
Naturalismus – ve společném románu, záliba v negativních jevech, pesimismus

Historická próza

Václav Beneš Třebízský (1849 – 1884) – Bludné duše, témata husitství, pobělohorské doby Zikmund Winter (1846 – 1912) – odborné publikace o české historii, Mistr Kampanus

Alois Jirásek

1851 – 1930
Próza – témata z období dějin
Staré pověsti české – prameny Kosmas, Dalimil
Mezi proudy – 3dílný román, narůstání společenských rozporů za Václava IV., reformní hnutí
Proti všem – 3dílný román, rozmach a vrchol husitství po bitvu na Vítkově hoře
Bratrstvo – 3 dílný román, doznívání husitských válek na Slovensku
Husitský král – 2dílný román, vláda Jiřího z Poděbrad po vznik jednoty bratrské
Z Čech až na konec světa – román, mírové poselství Jiřího z Poděbrad do západní Evropy
F. L. Věk – 5dílný román, obraz počátků národního obrození, divadla, básnictví a vědy, vlastenectví, národní uvědomování, historické postavy
U nás – 4dílný román, obrození na české vesnici
Filozofská historie – novela, život litomyšlských studentů, události roku 1848, vlastenci
Temno – román, období protireformace, pálení českých knih, působení cizí šlechty
Skály – román, selská vzpoura na Čáslavsku
Psohlavci – román, povstání chodů koncem 17. století proti Lammingerovi
Skaláci – román, selská vzpoura 1775 na Náchodsku
Dramata – historická, pohádková, ze současnosti
Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč – husitská trilogie, věrnost pravdě, boj, vytrvalost až do smrti
M. D. Rettigová – veselohra z období obrozeneckého, litomyšlská idyla vlastenky
Lucerna – pohádková hra s lidovými a humornými prvky, vlastenecký charakter
Vojnarka – současný venkov, láska milenecká a mateřská
Otec – majetek rozhoduje o vztazích mezi lidmi
Přínos – nejucelenější umělecký obraz českých dějin, výchovný význam, posílení sebevědomí, tvůrce realistického historického románu, dramatičnost vyprávění, obraz hromadných davových scén, umění portrétu, forma epopeje, prostý, srozumitelný jazyk
[viz. Čtenářský deník - Do Němec ]
[viz. Čtenářský deník - F. L. Věk ]
[viz. Čtenářský deník - Filozofská historie ]
[viz. Čtenářský deník - Lucerna ]
[viz. Čtenářský deník - Poklad ]
[viz. Čtenářský deník - Proti všem ]
[viz. Čtenářský deník - Psohlavci ]
[viz. Čtenářský deník - Skaláci ]
[viz. Čtenářský deník - Staré pověsti české ]
[viz. Čtenářský deník - Temno ]
[viz. Čtenářský deník - U nás ]
[viz. Čtenářský deník - Z Čech až na konec světa ]

Venkovská próza

Obraz vesnice i s jejími nedostatky, snaha hledat řešení
Regionální charakter prózy
Využití dialektismů
Josef Holeček (1853 – 1929) – Naši (románová kronika, obraz jihočeské vesnice)
Jan Herben (1857 – 1936) – zakladatel časopisu Čas, Do třetího a čtvrtého pokolení
Jindřich Šimon Baar (1869 – 1925) – Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy (románová trilogie), Jan Cimbura (biografický román, idealizace jihočeského sedláka)
Karel Klostermann (1848 – 1923) – Mlhy na blatech, V ráji šumavském (obraz jižních Čech)
Ignát Herrmann (1854 – 1935) – novinář, prozaik humorista, U snědeného krámu (buržoazie)
[viz. Čtenářský deník - Jan Cimbura ]
[viz. Čtenářský deník - Paní komisarka ]
[viz. Čtenářský deník - U snědeného krámu ]

Karel Václav Rais

1859 – 1926
Výminkáři, Rodiče a děti – vztah rodičů a dětí, touha po majetku
Idylický obraz venkova v minulosti
Zapadlí vlastenci – náročná a obětavá práce drobné venkovské inteligence v době obrození
Západ – oslava ušlechtilostí lidské dobroty, úsilí zmírnit bídu lidí
Kritický pohled na skutečnost, až naturalistický obraz mravního rozkladu
Kalibův zločin – tragédie dobráka, dohnaného intrikami a rozvracením manželství k vraždě
Přínos – realistický obraz sociálních poměrů na vesnici, zájem o postavy starších lidí a dětí
[viz. Čtenářský deník - Kalibův zločin ]
[viz. Čtenářský deník - Pantáta Bezoušek ]
[viz. Čtenářský deník - Skleník ]
[viz. Čtenářský deník - Zapadlí vlastenci ]

Teréza Nováková

1853 – 1912
Převaha monografických románů – děj se týká jedné postavy, jejího vývoje
Jiří Šmatlán – poličský tkalec, hledač pravdy boží (spravedlivějšího života)
Děti čistého živého – tragický osud příslušníků náboženské sekty abrahamitů
Na Librově gruntě – východočeská vesnice, útlak roboty, daní
Jan Jílek – tajný návrat českobratrského emigranta z Německa, vězněn, věrnost víře
Drašar – román z doby národního obrození, tragický příběh kněze a obrozeneckého literáta
Maloměstský román – o osudu dcery Karla Havlíčka Zdeňky

Antal Stašek

1843 – 1931
Otec Ivana Olbrachta
Blouznivci našich hor – povídkový cyklus, hledání spravedlnosti a štěstí
V temných vírech – román o životě dělníků, počátky dělnického hnutí
O ševci Matoušovi a jeho přátelích – román, švec sní o lepším životě, boj proti kapitalistům

Naturalismus v české próze

Vývoj od naturalistického determinismu k úsilí o mravní obrodu
Objektivní registrátor jevů i výraz subjektivního soucitného vztahu k lidem
Jazyk obohacen archaismy, novotvary, vulgarismy
Znalost řeči pražské periferie
Karel Matěj Čapek – Chod (1860 – 1927) – Kašpar Lén mstitel (tragický příběh vraha mstitele)
[viz. Čtenářský deník - Kašpar Lén mstitel ]

Realistické drama

Ladislav Stroupežnický (1850 – 1892) – Naši furianti (ironický a kritický postoj ke vztahům)
Gabriela Preissová (1862 – 1946) – Gazdina roba, Její Pastorkyňa (tragédie ze slovácké vesnice)
Alois (1861 – 1925) a Vilém Mrštíkové – Maryša (realistická tragédie, sociální rozdíly)
Vilém Mrštík (1863 – 1912) – Pohádka máje (oslavný román), Santa Lucia
[viz. Čtenářský deník - Naši furianti ]
[viz. Čtenářský deník - Maryša ]

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník