České baroko

Po porážce na Bílé hoře 1620
Potrestáni účastníci odboje, konfiskace majetku, nucený exil
Hospodářský rozvrat – utužení nevolnictví
Rekatolizace, germanizace
Svatováclavská bible – náhrada Kralické bible
Bohuslav Balbín (1621 – 1688) – Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého
Bedřich Bridel (1619 – 1680) – Co Bůh? Člověk? (úvaha o nicotě lidské existence)
Jan František Beckovský (1658 – 1725) – Poselkyně starých příběhův českých
Václav František Kocmánek – autor 7 interludií (frašky z lidového života)

Jan Ámos Komenský

1592 – 1670
Narozen na Jižní Moravě v Nivnici
Studoval na bratrských školách v Přerově a Strážnici
Studoval na německých protestantských univerzitách v Herbornu a Heidelbergu
Učitelem v Přerově a ve Fulneku
Poslední biskup jednoty bratrské
1628 odchází do polského Lešna
1640 pozván do Anglie
1654 v Lešně při požáru shořela řada materiálů a knih
1656 umírá v Amsterodamu, pohřben v Naardenu
Labyrint světa a ráj srdce – satirická alegorie světa (jako města) s postavou poutníka
Listové do nebe – 5 fiktivních dopisů chudých Kristovi
Velká didaktika – zásady moderního vyučování, koncepce vzdělání (4 stupně po 6 letech)
Informatorium školy mateřské – pro matky, výchova v předškolním věku
Svět v obrazech (Orbis pictus) – první obrázková učebnice na světe
Brána jazyků otevřená – učebnice latiny
Škola hrou – rozvíjí smyslové schopnosti žáků
[viz. Čtenářský deník - Labyrint světa a ráj srdce ]

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník