Česká renesance

70. léta 15. století – 20. léta 17. století
Renesance jen v knížkách lidového čtení a zábavné próze
Humanismus – snaha o rozšíření vzdělanosti, vyrovnání se s jinou evropskou kulturou, převaha literatury naukového charakteru, literatura pro měšťanstvo

Latinští humanisté

Jan z Rabštejna - Dialogus
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic - filozofická próza, ódy, elegie
Jan Campanus Vodňanský
Národní humanisté – píší česky, vzdělaní měšťané

Nauková literatura

Viktorin Kornel ze Všehrd - O právech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery

Cestopisy

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – cesta do Benátek a Egypta
Václav Vratislav z Mitrovic – cesta do Cařihradu

Kroniky

Václav Hájek z Libočan – Kronika česká (české dějiny do roku 1526)

Jan Blahoslav

(1523 – 1571)
Biskup jednoty bratrské, znalec jazyka
Filipiky proti misomusům (nepřátelům vzdělání)
Gramatika česká – o jazykové kultuře a normě
Muzika – hudební teorie pro zpěváky a skladatele
Šamotulský kancionál – zpěvník bratrských písní
Přeložil Nový zákon – podnět k překladu celé Bible

Bible kralická

1579 – 1594
Kolektivní dílo českých bratří
Šestidílka – v Kralicích na Moravě
Vzor literárního jazyka, dokonalost, živost, srozumitelnost

Zlatý věk českého písemnictví

Od 70. let 16. století, doba veleslavínská
Jiří Melantrich z Aventina - tiskař a vydavatel
Daniel Adam z Veleslavína - slovníkář, Kalendář historický

Podíl Slováků na rozvoji českého humanismu

Ján Jesenius - filozof a lékař, popraven 1621 na Staroměstském náměstí
Vavřinec Benedikt z Nedožier - filolog, autor české gramatiky
Pavel Kyrmezer - dramatik, hry s biblickými náměty, obrazy soudobého měšťanského prostředí

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník