Česká poezie první poloviny 20. století

Doznívá prožitek války
Počátkem 20. let proletářská poezie – nový proud, přiblížení dělnictvu
Sdružení Devětsil (1920) – program proletářských básníků, avantgarda, poetismus
Sborník Devětsil, časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu)
Ve 30. letech surrealismus
Reflexivní a meditativní lyrika
Poezie duchovní křesťanské orientace
Pokračování sociální linie
Koncem 30. let ohlas španělské občanské války
Odraz Mnichova 1938 – ohrožení národa, sjednocení básníků, poezie domova, rodné země

Proletářská poezie

Jindřich Hořejší (1886 – 1941) – Hudba na náměstí, Korálový náhrdelník, Den a noc

Jiří Wolker

1900 – 1924
Předčasná smrt na tuberkulózu
Host do domu – vliv vitalismu, poezie prostých věcí, zlidštění
Svatý kopeček – závěrečná báseň, změna výrazu, první polytematická báseň (pásmo)
Těžká hodina – proletářská poezie, sociální balady
O milionáři, který ukradl slunce, O kominíkovi – próza, povídky, moderní pohádky
Proletářské umění – drama, 3 aktovky, kritické a programové stati

Josef Hora

1891 – 1945
Básník, prozaik, literární kritik, překladatel
Vývoj od proletářské poezie k osobité sociální a intimní poezii
1929 vyloučen z KSČ
Básně, Strom v květu – vliv civilismu a vitalismu
Pracující den, Srdce a vřava světa, Bouřlivé jaro – proletářská poezie
O proletářské poezii – teoretická stať
Socialistická naděje, Hladový rok – romány, politické boje a první světová válka
Ve 30. letech reflexivní a meditativní lyrika
Itálie – sbírka, obraz země slunce a barev, slavná minulost, nebezpečí fašismu
Struny ve větru – sbírka, přírodní a intimní lyrika, motiv plynoucího času
Tvůj hlas, Tonoucí stíny, Dvě minuty ticha – sbírky, vzpomínky, útěk do vlastního vnitra
Máchovské variace – sbírka, spříznění s Máchou, téma lásky, země, domova, času
Domov – sbírka, reakce na politickou situaci, obava o budoucnost země
Jan houslista – návrat českého hudebníka ze světa domů, trpí společně se zemí

Jaroslav Seifert

1901 – 1986
Básník, prozaik, novinář, překladatel
1929 vyloučen z KSČ, po roce 1948 nucen se několikrát odmlčet
1984 zisk Nobelovy ceny
Město v slzách – sbírka, představa světa bez bídy a nenávisti, proletářská poezie
Samá láska – sbírka, přechod z proletářské poezie
Na vlnách T.S.F., Slavík zpívá špatně, Poštovní holub – krása života, poetizace všedních věcí
Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro, sbohem – intimní lyrika, rozpor snu a skutečnosti
Zhasněte světla – reakce na mnichovskou zradu, posila národa
Vějíř Boženy Němcové – sbírka za okupace, tragika jejího osudu
Světlem oděná, Kamenný most – Praha minulosti a básníkova mládí, existence národa
Přilba hlíny – sbírka po válce, 3 cykly (Osm dní, Říp v okně, S otevřenou náručí)
Šel malíř chudě do světa – inspirace kresbami Mikoláše Alše a českou krajinou
Píseň o Viktorce – tragika osudu, jímavá písňová forma
Maminka – vzpomínky na domov, dětství
60. léta tvorba po desetileté odmlce, uvolněný nerýmovaný verš
Koncert na ostrově, Halleyova kometa, Odlévání zvonů – sbírky, hořká životní zkušenost
70. a 80. léta publikace v samizdatu, vzpomínky, životní bilance
Deštník z Piccadilly, Morový sloup, Býti básníkem, Všechny krásy světa
Seifertův přínos – zpěvnost, citovost, půvab, výrazová prostota, krása češtiny

Poetismus

Nahradil proletářské umění Devětsilu
Výhradně český umělecký směr, vznik 1923 v Praze
Umění žít, užívat si, hry s jazykem

Vítězslav Nezval

Představitel poetismu a surrealismu
Různorodost způsobů básnického umění, spontánní lehkost tvoření, inspirace
Most – sbírka, vliv Rimbauda, Apollinaira, Březiny
Podivuhodný kouzelník – skladba, poetismus, básnický autoportrét
Pantomima – sbírka, drobné hříčky a kaligramy, asociace, hravost
Básně noci – sbírka, závěr poetistického období, skladba Edison
Ve 30. letech dvě linie tvorby – politická a surrealistická
Skleněný havelok, Zpáteční lístek, Pět prstů, Milenci z kiosku – hravost poetismu, kritika doby
Sbohem a šáteček – sbírka, okouzlení z cest, pocit štěstí
Od roku 1934 mluvčím surrealismu
Žena v množném čísle – paralelní řazení subjektivních představ
Praha s prsty deště – okouzlující lyrická krása Prahy, minulost a přítomnost
Absolutní hrobař – odpor k fašismu
52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida – sociální poezie
Matka naděje – za okupace, motiv matky, symbol statečnosti a naděje, vztah k vlasti
Pět minut za městem – výraz odporu k okupaci
Manon Lescaut – divadelní hra, básnický půvab verše, symbol národní nezdolnosti
Historický obraz – cyklus, verše z doby Mnichova, okupace a osvobození
Stalin (poema), Velký orloj (sbírka), Zpěv míru (skladba) – dobová socialistická poezie
Z domoviny, Křídla, Chrpy a města – sbírky, znovu důvěrný vztah k rodné zemi
Dnes ještě nezapadá slunce nad Atlantidou – drama, varování před atomovou energií
Moderní básnické směry, Manifesty poetismu – teoretické práce
Z mého života – paměti
Přínos – přední představitel avantgardy, bohatství fantazie, různorodost tvorby

Konstantin Biebl

1898 – 1951
Cesty k lidem – sbírka, počáteční tvorba, poezie prostých věcí, chlapecký pohled na svět
Věrný hlas, Zlom, Zloděj z Bagdádu – proletářská poezie, citlivost
Zlatými řetězy, S lodí, jež dováží čaj a kávu – poetistické období, hravá obraznost, vliv války
Nový Ikaros – skladba, vrchol poetismu, polytematická báseň, volný proud představ
Nebe peklo ráj, Zrcadlo – surrealistické sbírky
Bez obav – tematicky pestrá sbírka, vzpomínky z okupace i současná budovatelská tematika

Surrealismus

Odmítá válku, náboženství, fašismus
Podporuje básníkovu fantazii, až hrůzy a šílenství
Rušení pravidel verše

Katolický proud

Bohuslav Reynek

1892 – 1971
Básník, grafik, překladatel z francouzštiny
Idylická oslava života, křesťanský prožitek
Po válce nový pohled, pocit úzkosti. obrazotvornost
Rybí šupiny, Had na sněhu, Rty a zuby – sbírky, kult rozkladu a zániku
Setba samot, Pieta – motiv rodného kraje, venkova
Podzimní motýli – meditativní sbírka, snové básně
Sníh na zápraží, Mráz v okně – metaforičnost, expresivita
Odlet vlaštovek – ze samizdatu v exilu, motiv smrti

Spirituální proud

František Halas

1901 – 1949
Básník protikladů, překladatel
Ovlivněn prožitky z války, vzpomínky na matčinu smrt
Tragický životní pocit, skepse
Sépie, Kohout plaší smrt – stopy poetismu, motivy zániku, samoty
Tvář a Hořec – úsilí zbavit se pocitu hrůzy
Později jasnější životní pohled, boj proti zlu
Dokořán – obraz dramatického světového napětí
Torzo naděje – poezie ve službách společenského zápasu, metafory, kontrasty
Naše paní Božena Němcová – osud ženy bojovnice, národní vzor
Ladění – výrazová prostota dětských říkanek
V řade – oslava hrdinství bojovníků na barikádách
A co? – posmrtně vydána, představa budoucího života
Já se tam vrátím – oslava rodného kraje
Přínos – osobitá poezie, překonávání záporných pocitů, zvláštní poetika, konkréta s abstrakty

Vladimír Holan

1905 – 1980
Moderní básník světového významu, meditativní poezie, překladatel
Do roku 1938 experimenty
Triumf smrti, Vanutí, Oblouk – originalita, vynalézavost, vysoký stupeň abstrakce
Kameni, přicházíš – sbírka, ohlas světového dění
Koncem 30. let obrat k občanské poezii, reakce na ohrožení
Havraním brkem – obraz mobilizace, odezva na mnichovskou zradu, obraznost, naléhavost
Záhřmotí – sbírka intimní lyriky
První testament, Terezka Planetová, Cesta mraku – tragické osudy, hledání ideálů
Dokument – poválečný soubor, konec války a osvobození od zla
V 50. letech nepřijat totalitním režimem, 15 let nuceného odmlčení
Bez názvu, Na sotnách, Asklépiovi kohouta – expresivní lyrika
Předposlední, Sbohem? – vydány posmrtně, provokativnost
Příběhy – příběhová, lyrickoepická tvorba
Noc s Hamletem – meditativní tvorba
Přínos – filozofické ladění, bohaté jazykové prostředky, novotvary, metafory

František Hrubín

1910 – 1971
Lyrický básník, prozaik, dramatik, překladatel
Zpíváno z dálky, Krásná po chudobě – milostná lyrika, oslava lidského života
Země po polednách, Včelí plást, Země sudička, Cikády – spirituální lyrika se sociálními prvky
Chléb s ocelí – obraz války a osvobození, občanská poezie
Jobova noc – poema, představa nového světa, obraz osudu národa
Poválečná tvorba, pocity ohrožení, nejistoty vedle obrazu každodenního života
Hirošima – varování, hrozba atomové smrti
Můj zpěv – intimní zpověď člověka překonávajícího smutek a úzkost
Proměna – skladba, prolínání dvou dějových rovin (mytické a reálné)
Až do konce lásky – milostná lyrika, úvahy o poezii a životě
Romance pro křídlovku – poema, příběh mladé chlapecké lásky, spojující motiv křídlovky
Černá denice – sbírka, věnována památce rodičů a sestry
Lešanské jesličky – vánoční balada, protiklad života a smrti
U stolu, Lásky – vzpomínková próza, medailony o přátelích
Zlatá reneta – novela, návrat pražského knihovníka do kraje svého mládí, životní bilance
Drama, zájem o vnitřní svět člověka, lyrické ladění
Srpnová neděle – lyrická hra z jižních Čech, mezilidské vztahy
Křišťálová noc – prostředí vesnice, životní odpovědnost člověka
Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách – metaforická hra, inspirace historií
Říkejte si se mnou, Říkejte si pohádky, Hrajte si s námi, Špalíček pohádek, Pohádky z tisíce a jedné noci – tvorba pro děti, čistota a krása jazyka

Vilém Závada

1905 – 1982
Vztah poezie a rodného kraje, Ostravsko
Panychida, Siréna – svět hornické a hutnické práce, prosté obrazy
Cesty pěšky, Hradní věž – reakce na společenskou situaci
Povstání z mrtvých – básně z protektorátního období a osvobození
Polní kvítí – pozitivní vidění světa, důvěra v člověka
Jeden život – návrat do rodného kraje, vzpomínky na dětství
Na prahu – životní bilance
Živote díky – základní hodnoty života, touha po harmonii

Období okupace

Zákazy publikace, ilegální tvorba
Oslava Prahy, povzbuzování národa
Vyzdvihování významných historických osobností, krásy jazyka

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník