Česká moderna 90. let 19. století

Prohloubení politické krize
Rozchod kultury s vládnoucí společností
Program negace dosavadních společenských a uměleckých ideálů
Manifest České moderny (1895) – různorodost, rozchod s vládnoucí politikou, nonkonformismus, odlišnost od předchozí generace, individualizmus, osobité pojetí tvorby
Pronikání nových uměleckých směrů z Evropy

Josef Svatopluk Machar

1864 – 1942
Autor Manifestu České moderny, mluvčí generace
Realistická subjektivní politická lyrika, satira
Vlastní nitro nálady
Subjektivní obsah, provokativní otevřenost, kritika, ironie, výsměch, jednoduché prostředky
Čtyři knihy sonetů – tón zklamání, vyjádření pocitů generace
Tristium Vindobona – žalozpěvy z Vídně, kritika politiky, skeptický pohled do budoucnosti
Zde by měly kvést růže – kritika měšťácké společnosti, nadsázka, ironie, sarkasmus
Po letech odporu a negace hledá Machar pozitivní východiska, v minulosti
Svědomím věků, V záři helénského slunce – starověké Řecko a Řím
Odvážná kritika měšťácké společnosti, církve
Realistický, střízlivý, otevřený pohled na skutečnost
Subjektivní a politická lyrika, veršovaná epika
Satira, ironie, nadsázka, sarkasmus
Návaznost na Havlíčka, Nerudu

Antonín Sova

1864 – 1928
Impresionista a symbolista
Básník české krajiny, obliba jižních Čech
Květy intimních nálad – lyrická krajinomalba, zachycení okamžiku, barevné odstíny
Z mého kraje – citlivý vztah k rodnému kraji, vnímavost, detaily přírodních proměn
Soucit a vzdor – výraz revolty, odporu, vzpoury
Zlomená duše – rozpor snu a skutečnosti, radost vykoupena hořkostí
Ještě jednou se vrátíme – duševní stav lyrického hrdiny, intimní lyrika, neurčitost, náznakovost
Údolí mého království – vrchol individualismu, poutník se z hor snů vrací k zemi
Zpěvy domova – reakce na 1. světovou válku, vyznání vztahu k národu, odpor k válce
Ivův román, Výpravy chudých, Pankrác Budecius kantor – próza
Citlivý vztah k rodnému kraji
Básnický impresionismus a symbolismus, lyrika přírodní a intimní
Sociální cítění a patos aktivního boje, vzdoru
Mnohotvárnost a tvůrčí proměnlivost
Patetický verš i píseň

Otokar Březina

1868 – 1929
Symbolista
Vývoj od pochmurných nálad až k sociální humanitě
Přesvědčen o existenci nadpozemské skutečnosti, kontakt s duchovním světem
Tajemné dálky – zpověď z bolestných zážitků
Svítání na západě – oxymóron, smrt vykoupením z pozemského utrpení
Větry od pólů – vrchol abstrakce, filozofie smyslu života
Stavitelé chrámu, Ruce – spojení člověka s vesmírem, optimistická budoucnost
Hudba pramenů, Skryté dějiny – knihy esejí
Bezmezné obrazové bohatství
Zhuštěný, hymnický výraz, patos
Citovost, kosmické vizionářství
Bohatý jazyk, složitá stavba dlouhých souvětí, hudebnost verše

Karel Hlaváček

1874 – 1898
Časopis Moderní revue
Pozdě k ránu – přírodní jevy obrazem básníkova nitra
Mstivá kantiléna – vzpurné revoltující tóny

František Xaver Šalda

1867 – 1937
Profesor světových literatur
Básník, prozaik, dramatik, největší literární kritik 19. století
Zvědečtění kritiky, velký společenský význam
Syntetism v novém umění – studie, zdůrazňuje celistvý pohled
Boje o zítřek – úvahy o smyslu umění v životě, intenzivní prožitek, výchovné poslání
Duše a dílo – medailony českých a světových autorů, individualita
Kritická esej o umění – nový žánr, důraz na autorovu osobitost
Mácha snivec a buřič – studie, 3 osobní symboly Máje (poutník, vězeň, země)
Šaldův zápisník – časopis s vlastními příspěvky

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník