Česká literatura přelomu 19. a 20. století

Tendence překonat individualismus, sblížit literaturu se životem
Vliv anarchismu, antimilitarismu, civilismu a vitalismu
Odpor ke společnosti – buřičství (anarchističtí buřiči)
Časopis Nový kult – 1897 – 1905, hledání nových cest a životních jistot
Almanach na rok 1914 – skupina výrazných individualit, obrat k světu moderní civilizace

Viktor Dyk

1877 – 1931
Básník, dramatik, prozaik, romantik, reflexivní lyrik, právník a politik
Poezie výraz negace, vzpoury, skeptických nálad
A porta inferi, Síla života, Marnosti – ironie, úsečnost, vyhraněná pointa, paradox
Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice – satiry na politický a společenský život
Milá sedmi loupežníků – balada o lásce, žárlivosti, zradě a pomstě, vliv tradic a anarchismu
Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok – válečná tetralogie, výzvy k odvaze
Devátá vlna – rozpor ideálů a skutečnosti, melancholie, předtucha smrti
Krysař – novela podle staré německé pověsti, vyjádření odporu k malosti, vzpoura
Zmoudření Dona Quijota – osobitě přetvářená látka, neřešitelný rozpor mezi snem a skutečností
[viz. Čtenářský deník - Krysař ]

František Gellner

1881 – 1914
Kreslíř, karikaturista a ilustrátor, žurnalistický satirik, básník a prozaik
Bohémský způsob života
Po nás ať přijde potopa!, Radosti života – antiliterární styl, dobové formy lidové zábavy, hovorové sdělení, odpor k měšťáckému světu, cynický výsměch, ironie, pamfletický útok

Fráňa Šrámek

1877 – 1952
Básník, prozaik a dramatik
Vztah k rodnému kraji
Smyslová obraznost, impresionismus a vitalismus, oslava prostých životních hodnot
Života bído, přec tě mám rád – vztah k životu, provokující buřičství, výsměch
Modrá a rudý – anarchistický útok na společnost, osobitý, prostý jazyk
Splav – milostná lyrika, vztah člověka k přírodě, radosti ze života, oslava domova
Rány růže – z doby konce 1. republiky a okupace, vlastenectví, odpor k fašismu
Prvních jedenadvacet – námět ze života buřičů, ztroskotanců kritika a ironie
Stříbrný vítr – impresionistický román, střetnutí s pokryteckou měšťáckou společností, vzpoura
Tělo – chvála plného života, ženský protest proti válce
Žasnoucí voják – tragédie vojáků, nesmyslnost války
Léto – lyrická oslava mládí a lásky v kontrastu s měšťáckým světem
Měsíc nad řekou – pocit rezignace a stesku stárnoucí generace, ironický úsměv
[viz. Čtenářský deník - Léto ]
[viz. Čtenářský deník - Měsíc nad řekou ]
[viz. Čtenářský deník - Stříbrný vítr ]

Karel Toman

1877 – 1946
Básník, redaktor Národních listů
Bohémský život, dobrodružné toulky po celé Evropě
Dílo nepříliš rozsáhlé, ale trvale kvalitní, výraz lyriky z hlubokého osobního prožitku
Pohádky krve – vliv dekadence a symbolismu, subjektivní ladění, láska k ženě, životu
Torzo života – lyrika erotická a revoltující, počátek boje s individualismem
Melancholická pouť, Sluneční hodiny – prožitky z cest, tulácká zkušenost, boj se smutkem
Verše rodinné a jiné – převaha harmonie
Měsíce – obrazy proměn přírodního dění a lidské práce, oslava domova
Hlas ticha, Stoletý kalendář – meziválečné období, osudy lidí, koloběh života

Stanislav Kostka Neumann

1875 – 1947
Básník, prozaik, publicista, překladatel, politik
Složitý básnický vývoj
Redaktor časopisu Nový kult a Červen, spoluredaktor Almanachu na rok 1914
Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Satanova sláva mezi námi – satanismus
Sen o zástupu zoufajících – cesta od individualismu k lidské společnosti, obraz velkoměsta
Kniha mládí a vzdoru – projev anarchismu
Kniha lesů, vod a strání – přírodní forma básní, oslava člověka, důvěrné poznání přírody
S městem za zády (fejetony), Ať žije život!, Láska
Nové zpěvy – oslava civilizace, techniky, moderního života, velkoměsta
Rudé zpěvy – proletářská poezie, revoluční politická lyrika, adresné apostrofy, strohá údernost
Srdce a mračna – obdiv k SSSR
Sonáta horizontálního života – varování před fašismem
Anti – Gide neboli optimismus bez pověr a iluzí – pamflet proti francouzskému spisovateli
Bezedný rok – reakce na Mnichov
Zamořená léta – obraz války, okupace
Dějiny lásky, Dějiny ženy, Francouzská revoluce, Zlatý oblak – knižní cykly

Petr Bezruč

1867 – 1958
Všechny proudy poezie přelomu století
Slezské písně – jediná sbírka, obraz sociálního a národnostního útisku na Ostravsku
Prolínání lyričnosti, epičnosti a dramatičnosti – originální, celistvý tvar, zdroj sociální poezie
Souvislost s tvorbou jiných básníků
Nářeční prvky, obsahová hutnost

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník