Česká literatura 70. a 80. let 19. století

Další vzrůst hospodářské moci českého měšťanstva
Spory o českou národní orientaci mezi staročechy a mladočechy v boji státoprávním
Vznik Českoslovanské sociální demokracie – boj o rovné volební právo
Rozmach národního hnutí v Evropě
Poezie – formátování dvou literárních skupin nové generace, návaznost na májovce
Ruchovci – škola národní, 1868 almanach Ruch, časopis Osvěta, ideje národního obrození, důraz na domácí tradice, vřelé vlastenectví, slovanství, historismus, zájem o venkov
Lumírovci – škola kosmopolitní, časopis Lumír, snaha povznést českou literaturu na světovou úroveň, vliv cizích myšlenkových proudů, původní tvorba i překlady, nové formy
Próza – rozkvět románu historického a venkovského, metoda kritického realismu
Drama – obraz minulosti, současná vesnice

Svatopluk Čech

1848 – 1908
Básník prozaik, novinář, ruchovec
Historické téma – husitství (Husita na Baltu, Žižka), pobělohorská doba (Václav z Michalovic)
Venkovské téma – Ve stínu lípy (oslava českého kraje, rodné země), Lešetínský kovář, Sekáči
Alegorické básně – Evropa, Slavie (reakce na události doby)
Satiry ve verších – Hanuman (zvířecí epos, obraz opičího města, proti národní lhostejnosti)
Lyrika – politická, národní, vlastenecká (láska k vlasti, ideje národní a sociální svobody)
Jitřní písně (výzva k národnímu sebevědomí), Písně otroka (vrchol politické lyriky, obraz otroka jako nesvobodného člověka, alegorická forma, lyrické verše, epické jádro, vrchol)
Pravý výlet pana Broučka do Měsíce – satira (broučkiáda)
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století – ostrá kritika maloměšťáctví, komický hrdina, Pražák Matěj Brouček se ocitl uprostřed husitské Prahy, zbabělost, lhostejnost
Čechův přínos – rozvíjí dědictví Kollárovo a Havlíčkovo
[viz. Čtenářský deník - Hanuman ]
[viz. Čtenářský deník - Písně otroka ]
[viz. Čtenářský deník - Pravý výlet pana Broučka do Měsíce ]
[viz. Čtenářský deník - Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století ]

Eliška Krásnohorská

1847 – 1926
Literární kritička – proti kosmopolitismu Vrchlického a lumírovců
Básnířka – intimní a přírodní lyrika, slovanství, Z máje žití, K slovanskému jihu
Libretistka – k Smetanovým operám Hubička (podle K. Světlé), Tajemství, Čertova stěna
Překladatelka – Puškin, Mickiewicz, Byron

Josef Václav Sládek

1845 – 1912
Původně ruchovec, později přechod k lumírovcům (vydavatel Lumíra)
Osobní (intimní) lyrika – zachycuje základní situace lidského života, forma elegie
Básně, Jiskry na moři, Světlou stopou, Sluncem a stínem
Sociální a vlastenecká lyrika – hluboký vztah k domovu, sociální nespravedlnost
Oslava venkova a selství – rolník jako symbol národní nezdolnosti, hluboký vztah k přírodě
Klasický básník pro děti – učí lásce k rodičům, domovu, vlasti, přírodě, srozumitelný výraz
Selské písně a České znělky, Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky
Překladatel – z angličtiny, Longfellow, Byron, Burns, Shakespeare
Přínos – básník lidu, hluboká procítěnost, prostý výraz, zakladatel básnické tvorby pro děti

Jaroslav Vrchlický

1853 – 1912
Nejbohatší a nejvšestrannější dílo, vykonal práci celé generace
Asi 4000 básní – intimní lyrika
Láska k ženě, dětem, rodině, pocit štěstí – Dojmy a rozmary, Eklogy a písně
Později obrat od vyznavače lásky k rezignaci a samotě
Manželská krize, nepochopen nastupující mladou generací, vliv společenské situace
Přírodní lyrika – obrazy přírody splývají s obrazy šťastných chvil života, Strom života
Vlastenecká a reflexivní lyrika – o budoucnosti národa, Má vlast, Píseň poutníka
Formalistní lyrika – mnohotvárnost forem, experimentální přístup
Hudba v duši, Dojmy a rozmary, Moje sonáta, Sonety samotáře
Zlomky epopeje – epické příběhy, reflexe, obraz vývoje lidstva, zklamání z přítomnosti
Duch a svět – úvaha o vzniku člověka a vesmíru, oslava řecké antiky, křesťanství
Selské balady – vlastenecká a sociální tematika, obraz selských bojů proti panskému útisku
Noc na Karlštejně – veselohra, zápletky vyplývají ze zákazu přístupu žen na hrad
Hippodamie – melodramatická tragédie, čerpá z řecké mytologie
Překlady světové poezie i dramatu – Hugo, Rostand, Baudelaire, Dante, Petrarca, Tasso
Přínos – výraz hlubokého prožitku, upřímnost a otevřenost, obrazové bohatství, překlady, připravil půdu pro impresionismus a symbolismus, největší český básník minulého století
[viz. Čtenářský deník - Noc na Karlštejně ]
[viz. Čtenářský deník - Selské balady ]
[viz. Čtenářský deník - Zlomky epopeje ]

Julius Zeyer

1841 – 1901
Básník, prozaik, dramatik, novoromantik
Epika z českých národních dějin – Vyšehrad, Čechův příchod, Karolínská epopeja
Román Ondřej Černyšev – z prostředí carského dvora 18. století
Román o věrném přátelství Amise a Amila – rytířský středověk
Jan Maria Plojhar – psychologický román s autobiografickými prvky
Dům U Tonoucí hvězdy – příběh českého medika a jeho umírajícího přítele v Paříži
Tři legendy o krucifixu – náboženská tématika, osudy ukřižovaných lidí
Radúz a Mahulena – romantická pohádka, o síle opravdové lásky, zachraňující před mocí zla
[viz. Čtenářský deník - Dům U Tonoucí hvězdy ]
[viz. Čtenářský deník - Radúz a Mahulena ]

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník