Baroko

Období válek (třicetiletá válka 1618 – 1648) a nejistot
Nerovnoměrnost, protikladnost vývoje v Evropě
Pocit marnosti, pomíjivosti pozemského světa
Růst autority katolické církve a absolutistické moci panovníka

Znaky

Nedůvěra v rozum, absolutizace víry
Odvrat od přírody, zaměření k vlastnímu nitru
Mysticismus, duchovno
Naturalistická konkrétnost
Monumentalita – snaha ohromit člověka, důraz na citlivost
Zásada kontrastu – dramatičnost

Architektura

Kostely, chrámy, měšťanské domy
Křivky, vlnění, oblouky, kopule
Mohutnost, velkolepost staveb, vynikající akustika
Vnitřní výzdoba – obrazy ve zlacených rámech, mramor, přemíra ozdob, morové sloupy
Bratři Dienzenhoferové, Jan Santini

Sochařství

Sochy v dramatickém pohybu, vnitřní napětí
Křečovitost, patetická gesta
Matyáš Braun, Ferdinand Brokoff

Malířství

Šerosvit – kontrast světla a stínu
Rubens, Rembrandt, Karel Škréta, Petr Brandl, Ján Kupecký

Hudba

Varhanní hra, fuga, opera
J.S.Bach, G.F.Händel, J.Mysliveček, J.J.Ryba
[viz. Hudební výchova - Baroko ]

Literatura

Aktualizace typických středověkých žánrů
Legenda, duchovní píseň, epos, traktát, reflexivní lyrika
Využití obraznosti, alegorie symbolů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník