Antická literatura

Řecko a Řím

Řecká literatura

Archaická

6. století př.n.l.
Archilochos - elegie (píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěv)
Sapfó - monodická lyrika (pro sólový zpěv, doprovod lyry)
Anakreón - milostná píseň, pijácká (k pobavení)
Ezop - Bajky (vyjadřují lidovou moudrost)
Pindaros - sborová lyrika (ódy, oslava osob)
Simónidés - epigram (oslavný verš, nápis na hrobě, později satiricky útočná báseň)

Homér - Ilias a Odysseia

(1494 - 1553)
O trojské válce a návratu Odyssea do rodné Ithaky za ženou Pénelopé
Řecký bojovník Achilleus proti trojskému Hektorovi
Odysseovo desetileté bloudění
Znaky homérského eposu:
Rozsáhlá veršovaná epická skladba o významných událostech
Bohatá dějovost, popisné pasáže i lyrické vložky, členění do zpěvů a kapitol
Hlavní postavy - výjimeční hrdinové, nositelé příběhů
Zdroj - ústní lidová slovesnost, mýty
[viz. Čtenářský deník - Odyssea ]

Attická

5.-4. století př.n.l.
Aischylos - Oresteia (Orestés mstí otce Agamemnóna, zabije svou matku)
Sofokles - Antigona (pohřbí přes zákaz bratra Polyneika, odsouzena ke smrti), Král Oidipús (trestán za viny, kterých se dopustil nevědomky)
Euripidés - Médeia, Elektra (deus ex machina - nadpřirozený zásah božstva)
Aristofanés - Jezdci, Mír, Žáby (řeší aktuální politické otázky, názory, kritika)
Hérodotos, Thúkydidés - historická próza
Démosthenés - řečnictví
Platón, Aristotelés - filozofická próza
Znaky antické tragédie:
Čerpá z mytologie
Odvážní nebo krutí hrdinové
Konflikt se silnějšími končí tragicky
Jednota času, děje místa
Mluvené slovo, zpěv a tanec
Znaky antické komedie:
Veselohra, komický účinek
Zesměšňuje jevy života
Útok na politické poměry a soudobou morálku
Nevázaný žert
Dialog
[viz. Čtenářský deník - Král Oidipus ]
[viz. Čtenářský deník - Médeia ]

Helénistická

3.-1. století př.n.l.
Vznik světové říše Alexandrovy
Vědecké dílo - Eukleidés, Archimedés

Římská literatura

Archaická

3. století př.n.l.
Plautus - Komedie o hrnci, Lišák Pseudolus
[viz. Čtenářský deník - Komedie o hrnci ]

Zlatý věk

1. století př.n.l.
Řečnictví - Cicero
Paměti - Caesar
Lyrika - Catullus
Vergilius - Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické, Aeneis
Ovidius - Umění milovat, Proměny

Stříbrný věk

1. století n.l.
Satira - Martialis
Filozofie - Seneca
Historie - Tacitus

Období úpadku

2. století n.l.
Marcus Aurelius - Hovory k sobě

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník