Vyšší rostliny

Mnohobuněčné rostliny
Autotrofní výživa
Prostředí – na souši i ve vodě
Rozlišené rostlinné tělo
Krycí pletiva, cévní svazky
Rozmnožování rodozměnou – stejnorodá (izomorfní) a různorodá (heteromorfní)

Ryniofyty

Nejstarší, vymřelé rostliny
Výskyt v období prvohor – silur, devon
Keřovitý až stromovitý vzrůst, v bažinách
Nemají ještě plně rozlišené rostlinné tělo
Rhizomoid (prakořeny), mezom (prastonek), telom (větvená část) i s výtrusnicemi
Poprvé dřevostředný cévní svazek
V pokožce průduchy, izomorfní rodozměna
Rhynia

Mechorosty

Asi 25000 druhů
Suchozemské rostliny drobného vzrůstu
Bezcévné, výtrusné rostliny
Stinná a vlhká místa
Pletivná stélka – rhizoidy, kauloidy, fyloidy, štět, výtrusnice
Heteromorfní stejnovýtrusé rozmnožování

Játrovky

Lupinatá, vidličnatě větvená stélka
Porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha)

Mechy

Asi 15 000 druhů
Dobře vyvinutý vláknitý nebo lupenitý prvoklíček
Tobolka otevíraná víčkem, kryta čepičkou
Rašelníky – nejpůvodnější
Hyalocysty (bezbarvé buňky) a chlorocysty (zelené buňky)
Měříky (Mnium) – porosty lesních půd
Bělomech sivý (Leucobryum glaucum)
Zkrutek vláhojevný (Funaria hygrometrica)
Ploník ztenčený (Polytrichum formosum)
Dvouhrotec chvostnatý (Dicranum scoparium)
Pramenička obecná (Fontinalis antipyretica)

Kapraďorosty

Asi 11 000 druhů
Cévnaté, výtrusné
Tělo – kormus
V období karbonu stromovitý vzrůst – základ černému uhlí
Heteromorfní rodozměna – pomocí výtrusů
Mikrofyly (drobné lístky) nebo makrofyly (velké členěné listy)
Trofofyly (zelené listy), sporofyly (výtrusy), trofosporofyly (zelené listy i s výtrusy)

Plavuně

Oddenek, ze kterého vyrůstají adventivní kořínky
Paprsčitý cévní svazek
Vidličnatě větvený nečlánkovaný stonek krytý mikrofyly
Plavuň vidlačka – ve světlých jehličnatých lesech
Šídlatka jezerní – v čisté vodě
Vraneček vrbitý

Přesličky

Dutý stonek, přeslenitě větvený, šupinaté mikrofyly
Inkrustovaná pokožka
Přeslička rolní – 2 lodyhy (jarní a letní)
Přeslička lesní – 1 lodyha na jaře hnědá, postupně zezelená

Kapradiny

Ve stinných vlhkých místech
Velké spirálovitě stočené listy s bohatou žilnatinou
Výtrusnice na spodní straně listů tvoří shluky chráněné ostěrou

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník