Vodní režim

Koloběh vody

Voda

Nezbytná pro život
70 - 80% v těle rostlin
Procesy - příjem, vedení, výdej vody
Význam - rozpouštědlo, metabolické reakce, termoregulace, oplození, vzlínavost, katalyzátor, růst rostlin

Příjem vody

Difuze - transport molekul z místa s vyšší koncentrací na místo s nižší koncentrací
Osmóza - posun molekul vody přes polopropustnou membránu do koncentrovaného prostředí
Pasivní - apoplastická cesta, pohyb rozdílem koncentračního spádu, rychlý
Aktivní - symplastická cesta, nemá listy, pomalu, spotřeba energie
Faktory - množství vody, teplota, vlhkost, velikost půdních částic, stav kořenového systému

Vedení vody

Difuze a osmóza
Nižší rostliny (nevyvinuté cévní svazky) a vyšší rostliny
Faktory - vzlínavost, koheze (soudržnost), adheze (přilnavost na stěny), kořenový vztlak, transpirace

Výdej vody

Transpirace - vypařování
Kutikulární výdej - tenká vrstva kutikuly u mladých listů
Stomatální výdej - přes průduchy, 99% vody
Faktory - množství, hustota a výskyt průduchů, světlo, teplo, pohyb vzduchu, vlhkost
Gutace - slzení, přes hydatody, výdej vody i minerálů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník