Systém rostlin

Říše - rostlinná (Plantae)
Podříše - nižší rostliny (Thallobionta)
Oddělení – červené řasy, ruduchy (Rhodophyta)
Oddělení – hnědé řasy (Chromophyta)
Třída – rozsivky (Bacillariophyceae)
Třída – chaluhy (Phaeophyceae)
Oddělení – krásnoočka (Euglenophyta)
Oddělení – zelené řasy (Chlorophyta)
Třída – zelenivky (Chlorophyceae)
Třída – spájivky (Conjugatophyceae)
Třída – parožnatky (Charophyceae)
Podříše – vyšší rostliny (Cormobionta)
Oddělení – mechorosty (Bryophyta)
Třída – játrovky (Marchantiopsida)
Třída – mechy (Bryopsida)
Oddělení – kapraďorosty (Pteridophyta)
Třída – psilofyty (Psilotopsida)
Třída – plavuně (Lycopodiopsida)
Třída – přesličky (Equisetopsida)
Třída – kapradiny (Polypodiopsida)
Oddělení – semenné rostliny (Spermatophyta)
Pododdělení – Cycadophytina
Třída – kapraďosemenné (Lyginodendropsida)
Třída – cykasy (Cycadopsida)
Pododdělení – Coniferophytina
Třída – jinany (Ginkgoopsida)
Třída – jehličnany (Pinopsida)
Pododdělení – krytosemenné rostliny (Angiospermophytina)
Třída – dvouděložné rostliny (Magnoliopsida)
Třída – jednoděložné rostliny (Liliopsida)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník