Strunatci (Chordata)

Vývojově nejdokonalejší
Mnohobuněční, druhoústí
Vytvořený coelom – pravá druhotná tělní dutina
Bilaterální (dvoustranně) souměrné tělo
Výskyt ve všech biotopech, asi 42 000 druhů
Struna hřbetní – entodermálního původu, provazec chrupavčitých buněk vyplněných tekutinou
Chorda na hřbetní straně podpírá nervovou trubici
Nižší strunatci mají chordu po celý život, vyšším strunatcům nahrazena páteří
Párové žaberní štěrbiny – vznik proděravěním hrtanu, dýchání, vyšší strunatci jen v embryu
Trubicovitá nervová soustava – nad chordou, vychlípením ektodermu
Pravý ocas – část těla za řitním otvorem
Trubicovitá trávicí soustava
Uzavřená cévní soustava – výjimkou pláštěnci

Pláštěnci

V mořích
Volně plovoucí, přisedlí tvoří kolonie
Vakovité, soudečkovité tělo
Povrch – jednovrstevná pokožka, tuhý rosolovitý plášť (tunica)
Okružní a podélná svalovina – pohyb
Dýchání – žaberní koš, proděravěný žaberními štěrbinami
Okolo obžaberní prostor
Otevřená cévní soustava, jednoduché srdce
Trubicovitá trávicí soustava – mikroskopická potrava
Rozmnožování – hermafroditi, nepárové pohlavní orgány, ústí do obžaberního prostoru
Nepohlavní rozmnožování (vznik kolonií), pohlavní (vnější oplození, nepřímý vývoj přes larvu)
Vyvinutá chorda – v ocasní části
Regresní vývoj – larva má chordu, u dospělce zaniká

Vršenky

Do 3 cm
Plovoucí
Chorda po celý život
Tělo kryté pláštěm – nemohou opustit
Pohlavní rozmnožování – hermafroditi

Sumky

V dospělosti přisedlé
Filtrace vody
V dospělosti zaniká chorda
Nepohlavní rozmnožování – velké kolonie

Salpy

V dospělosti volně plovoucí
Regresní vývoj
Soudečkovitý tvar

Bezlebeční

Malá skupina
Přechod mezi bezobratlými a obratlovci
5 – 6 cm
Bilaterálně (dvoustranně souměrné tělo)
Pohyb pomocí ploutevního lemu
Tělo kryje jednovrstevná pokožka
Segmentovaná svalovina
Vytvořená chorda po celý život
Nemají chrupavku ani kost
Dýchání celým povrchem těla
Uzavřená cévní soustava – chybí srdce
Tělní tekutina – bezbarvá krev
Mikroskopická potrava, trubicovitá trávicí soustava
Cirri – hmatová tykadla u ústního otvoru
Žaberní štěrbiny v rozšířeném hltanu
Jaterní vak – vylučuje enzymy, napomáhá trávení
Nervová soustava – trubicovitá, pouze mícha bez mozku
Smysly – termoreceptory, fotoreceptory, čichový orgán
Rozmnožování – gonochoristé, nepřímý vývoj přes larvu, mimotělní oplození
Noční živočichové, písčité vody
Teplá moře, nepatrné hloubky
Kopinatec plžovitý

Obratlovci

Nejdokonalejší strunatci
Až 40 000 druhů
Všechny biotypy
Velká pohyblivost – vytvoření oporné soustavy, vyvinuté smysly
Bilaterální souměrnost
Metamerie – segmentace těla
Podélně polarizované tělo – rozlišení hlavové (kraniální) a ocasní (kaudální) části
Tělo členěné nejméně na 3 články – hlava, trup, ocas
Povrch těla – vícevrstevná pokožka, škára (kůže), podkožní tukové vazivo
Deriváty pokožky – nehty, chlupy, srst, peří, šupiny
Vyvinutá chorda – entodermálního původu
Vytváření kostry – osifikace (kostnatění), původně chrupavčitá, mezodermálního původu
Končetiny – ploutvovité nebo pětiprsté
Kosterní upínání příčně pruhované svaloviny – pohyb
Cévní soustava – uzavřená, srdce a cévy
Tělní tekutina – krev (červená díky hemoglobinu), přenos dýchacích plynů
Lymfatický oběh – napojený na krev
Dýchání – celý povrch těla, žábry (vnější i vnitřní), plíce, plicní vaky
Trávicí soustava – trubicovitá, vyvinuté trávicí žlázy
Vylučovací soustava – pravé ledviny
Nervová soustava – centrální (mozek a mícha), obvodová (nervy)
Smysly – dokonale vyvinuté, čichový orgán, komorové oko, složité ucho
Rozmnožování – gonochoristé, pohlavní dimorfismus, vnější i vnitřní oplození
Přímý (bez larvy) i nepřímý vývoj (přes larvu)
Bezblanní – vývoj ve vodě, nevyvinuté plodové obaly
Blanatí – plodový obal vnější (chorion), vnitřní (amnion) a střední (allantois)
Endokrinní žlázy s vnitřním vyměšováním (sekrecí) – vylučují hormony do krve
Metabolismus – ukládání do zásoby, tuk, glykogen

Bezčelistnatci

V ústech chybí čelisti
Primárně celý život vyvinutá chorda
Nepárový nosní otvor

Štítnatci

Vymřelá skupina, v období prvohor
10 – 30 cm
Hlava a hřbetní část kryta kožním štítem

Kruhoústí

Vodní druhy – mořské i sladkovodní
Do 1 metru, hadovitý tvar těla
Nemají párové přívěsky – holé tělo bez končetin, jen ploutevní lem
Nelze rozeznat hlavu, trup, ocas
Povrch – kůže se slizem (pohyb, ochrana)
Chorda celý život, vyztuženo tělo chrupavčitou kostrou, primitivní pololebka
Pohyb pomocí příčně pruhované svaloviny
Cévní soustava uzavřená – srdce (žilné – protéká odkysličená krev) a cévy
Dýchání – žábrami, 7 párů otvorů proděravěním hrtanu
Trávicí soustava – trubicovitá
Dutina ústní – tvar kruhu, bez čelistí, drsné zoubky z rohoviny, drsný jazyk, strouhání potravy
3 páry slinných žláz – zabraňují srážení krve
Některé druhy nepřijímají potravu – rozmnoží se a umírají
Nervová soustava – jednoduchý mozek, 5 částí
Smysly – nepárový čichový orgán, vyvinuté vnitřní ucho, statokinetický orgán, proudový orgán
Rozmnožování – gonochoristé, nepárové pohlavní orgány
Vnější oplození, rozmnožování ve sladké vodě
Nepřímý vývoj přes larvu – minoha
Metamorfóza – trávicí soustava, žaberní otvory, oči
Mihule potoční – chráněná, sladké čisté vody, 15 – 20 cm
Mihule mořská – 1 m, 3 kg, larva 6 – 8 let, dospělost až 3 roky, dravá
Mihule říční – 40 – 50 cm, v mořích
Mihule karpatská – 30 cm, sladkovodní, chráněná, parazit na rybách

Čelistnatci

Vyvinuté čelisti – přeměnou žaberních oblouků
Párové končetiny
Párový nosní otvor, párový čichový orgán
Dobře vyvinuté vnitřní ucho

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník