Smyslová soustava

Receptor – smyslový orgán
Funkce – přijímání informací z vnitřního i vnějšího prostředí organismu, předání NS
Vjem se tvoří až v mozkové kůře
Adekvátní podnět – forma energie, na jejíž příjem je receptor nastaven
Prahový podnět – podnět o minimální intenzitě, kterou receptor zaznamená
Podle prostředí – exteroreceptory, interoreceptory (proprioreceptory, enteroreceptory)
Podle druhu podnětu – chemoreceptory, mechanoreceptory, termoreceptory, fotoreceptory
Podle stavby a umístění – všeobecné, speciální

Zrak

Smyslovým orgánem oko, uloženo v lebce v očnici, světlo vlnové délky 400 – 700 nm
Vjem tvaru, pohybu a prostorového uspořádání
Překrytí zornic – skládání prostorového obrazu

Oko

Bělima – silná vazivová vrstva, úpon okohybných svalů
Cévnatka – nasedá zevnitř na bělimu, vede cévy a nervy
Sítnice – několikavrstevná, pigmentovaná, světločivné buňky, převrácený a zmenšený obraz
Rohovka – ochrana, usměrnění světelných paprsků, inervovaná
Duhovka – barevná část, tvar mezikruží, tvořena hladkými svaly, zornice (otvor do oka)
Čočka – zavěšená na vláknech řasnatého tělesa, akomodace čočky
Sklivec – rosolovitá hmota uvnitř oka
Vidění zajišťují světločivné buňky – tyčinky a čípky
Tyčinky – zajišťují černobílé vidění, až 120 milionů, rodopsin
Čípky – zajišťují barevné vidění, 6 milionů, pro modré, červené a zelené vidění
Žlutá skvrna – na sítnici, místo nejostřejšího vidění, největší koncentrace buněk
Slepá skvrna – na sítnici v místě výstupu zrakového nervu, žádné buňky
Oční komory – přední (mezi rohovkou a duhovkou) a zadní (mezi duhovkou a čočkou)
Komorová voda – vyplňuje oční komory

Přídatné orgány oka

Okohybné svaly – 3 páry, příčně pruhované
Oční víčka – ochrana před poraněním a vysušením
Řasy a obočí – zachycování nečistot
Oční spojivky – prokrvená tkáň mezi rohovkou a víčky
Slzní žlázy – nad vnějším koutkem oka, proti vysychání
Slzní kanálky – ve vnitřním koutku oka, vyplavování nečistot

Poruchy vidění

Krátkozrakost – paprsky se protínají před sítnicí, korekce rozptylkami
Dalekozrakost – paprsky se protínají za sítnicí, korekce spojkami
Stařecká dalekozrakost – ztráta pružnosti čočky, korekce spojkami
Astigmatismus – nepravidelný tvar rohovky, korekce cylindrickými čočkami
Šilhání – porucha prostorového vidění
Šeroslepost – nedostatkem rodopsinu
Barvoslepost – porucha barevného vidění, geneticky vrozená

Sluch

U živočichů na souši
Rozsah 16 Hz až 20 kHz, nejvyšší citlivost 1 až 3 kHz (lidský hlas)
Hlasitost se udává v decibelech

Vnější ucho

Boltec – tvořen chrupavkou, směruje akustické vlny do zvukovodu
Zvukovod – sluchový kanálek, trubice 2 až 3 cm, část chrupavčitá a část kostěná
Mazové žlázy – produkce ušního mazu
Bubínek – vazivová blanka, rozhraní, průměr 1 cm, tloušťka 0,1 mm, rozechvívání

Střední ucho

Vzduchem vyplněné dutiny, vystlané sliznicí
Sluchové kůstky – nejmenší, spojeny kloubně, napojeny na bubínek, kladívko, kovadlinka, třmínek, přenos vzruchu na předsíňové okénko na hlemýždi
Eustachova trubice – spojení s nosohltanem, vyrovnávání tlaku
Zánět středního ucha – ucpání hltanu a nosohltanu

Vnitřní ucho

Umístění v kosti skalní
Hlemýžď – stočená trubička naplněná tekutinou, vlněním přenos na sluchově rovnovážný nerv, odtud zvuk do koncového mozku
Cortiho orgán – čidlo v hlemýždi, smyslové buňky s vlásky
Rovnovážný orgán – detekce polohy a zrychlení, vejcovitý a kulovitý váček
Vláskové buňky, krystalky uhličitanu vápenatého – podnětem pohyb hlavy, do mozečku
Polokruhové kanálky – tři, uvnitř tekutina, podnětem rotace hlavy

Čich

Vnímáme plynné látky receptorovými buňkami
Čichové políčko – na stropě dutiny nosní, umístění receptorových buněk
Člověk je mikrozomatický – nemá příliš vyvinutý čich
Kombinování 7 základních pachů
Schopnost rychlé adaptace – snížení citlivosti vůči podnětu delšího působení
Podráždění receptorů – čichový nerv vede do spodiny čelních laloků mozku
Anosmie – ztráta čichu

Hmat

Soubor různých smyslů
Braillovo písmo – pro slepé, pomocí hmatu
Receptory v kůži
Nociceptory – volná nervová zakončení, poškození tkáně vyvolá bolest
Meissnerovo tělísko – citlivé na dotyk
Krauseovo tělísko – vnímání chladu
Ruffiniho tělísko – vnímání tepla
Vater-Paciniho tělísko – vnímání tlaku

Chuť

Vnímání chemikálií rozpuštěných ve vodě
Jazyk – vzadu receptory hořkosti, po stranách kyselost a slanost, na špičce sladkost
Vnímání v temenním laloku mozkové kůry
Ovlivnění chutě – složením, teplotou, konzistencí, vzhledem, vůní jídla
Pachuť – negativní vnímání
Příchuť – příměs v jídle
Chuťové pohárky – na chuťových papilách, nitkovité, listovité, houbovité, ohraničující
Význam – řízení činnosti trávicí soustavy, vylučování slin a žaludečních šťáv

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník