Růst a vývoj

Zvětšování rozměrů a hmotnosti organismu
Rostliny neomezený růst, živočichové omezený růst
Zárodečná fáze (embryonální) - pletiva dělivých buněk, nárůst cytoplazmy
Prodlužovací fáze (elongační) – narůstá objem buněk, plošný růst, vznikají centrální vakuoly
Rozlišovací fáze (diferenciační) – specializace na jednotlivé funkce, zvětšení objemu
Faktory – světlo, teplota, voda, minerální živiny, rostlinné hormony (fytohormony), herbicidy

Fytohormony

Auxiny - dělivá pletiva vzrostných vrcholů, prodlužovací růst
Gibereliny - růst rostlinných orgánů, tvorba bezsemenných plodů
Cytokininy - buněčné dělení, zpomaluje stárnutí, dělení semen
Kyselina abscisová - zpomaluje růst, odpočinek rostlin, zvyšuje odolnost
Etylen - zpomaluje růst kořenů a stonků, posklizňové dozrávání

Periodicita růstu

Růst rostlin nestejnoměrný, kolísá v závislosti na vnějších podmínkách
Denní (růst více v noci) a roční (vegetační období růstu)
Dormance – období vegetačního klidu (zima)

Celistvost rostlin

Růstové korelace
Vzájemná závislost růstu orgánů vzhledem k celé rostlině
Řízena fytohormony
Regenerace – obnova, nahrazení poškozených částí těla

Vývoj rostlin

Ontogeneze – vývoj jedince od vzniku do zániku
Embryonální období – zygóta až embryo
Vegetativní období – klíčení semene až tvorba vegetativních orgánů
Dospělost – pohlavní rozmnožování
Stárnutí – katabolické děje

Délka života

Efeméry – jen několik týdnů
Jednoleté (anuely) – 1 rok (ozimy přezimují)
Dvouleté (bieny) – 1. rok růst vegetativních orgánů, 2. rok kvetou
Víceleté – dlouhé vegetační období, pak plodí a umírají
Vytrvalé – kvetou každý rok, několik vegetačních období, přes zimu oddenkové hlízy

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník