Rozmnožování

Schopnost tvořit potomky

Nepohlavní

Vznik nového jedince z části mateřského organismu
Stejní potomci - klony
Z jedné buňky mateřské dvě stejné buňky dceřiné se stejnou DNA

Pohlavní

Splývání pohlavních buněk (gamety)
Pohlavní orgány - gonády
O! oplození (kopulace) - splývání gamet
Organismy od rodičů odlišní
Zygóta - zárodečná buňka
Hermafrodité (obojetníci) - oba dva typy pohlavních orgánů (šneci, žížaly, tasemnice)
Genochoristé (oddělené pohlaví) pokud jsou viditelně odlišní - pohlavní dvoutvárnost
Rostliny (oboupohlavné) - v jednom květu tyčinky a pestíky; (jednodomé) - na 1 rostlině na 2 oddělených místech; (dvoudomé) - 2 rostliny

Rodozměna

Střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování
Pohlavní generace – gametofyt
Nepohlavní generace - spórofyt
Spóra → gametofyt → samčí gameta (samičí) → zygóta → spórofyt → spóra

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník