Rozmnožování

Základní vlastnost živých organismů
Zajištěn vznik nového jedince

Ženy

Tvorba vajíček, hormonů, umožňuje oplození, vývoj jedince

Vaječníky

Vnitřní genitálie, párové orgány vejčitého tvaru, dolní část dutiny břišní
Korová vrstva – dozrávání vajíček
Oogeneze – vznik vajíček, nejvíce vajíček po narození, postupné ubývání
Dřeňová vrstva – uvnitř, tvořena vazivem, cévy, nervy, vyživuje vaječník
Ovariální cyklus (vývoj vajíček) – střídání vaječníků, délka asi 28 dní, od období puberty až do období přechodu (klimakterium – menopauza, 45 – 50 let)
Menstruace – 3 až 5 dnů, pokud nedošlo k oplození vajíčka zaniká žluté tělísko, klesá hladina hormonů, smrštění děložní sliznice, odumření, vyloučení odumřelé děložní sliznice
Proliferační fáze – do poloviny cyklu, nárůst děložní sliznice, dozrávání nového vajíčka
Ovulace – uprostřed cyklu, vajíčko vymrštěno do vejcovodu, vzniká žluté tělísko
Pokud došlo k oplození – žluté tělísko těhotenské, aktivní až do druhé poloviny těhotenství
Pokud nedošlo k oplození – žluté tělísko menstruační, zaniká s koncem cyklu, nechává vazivovou jizvičku (bílé tělísko)
Sekreční fáze – do konce cyklu, měkká děložní sliznice, velké množství sekretu
Pokud nedošlo k oplození – opět nastává fáze menstruace, cyklus se opakuje
Pokud došlo k oplození – uchycení a výživa vajíčka na děloze, implantace a nidace

Vejcovody

Párové trubice, 10 až 15 cm, nad vaječníkem
Slepý začátek, nálevkovitý tvar s řasinkami
Dochází k oplození – hladká svalovina, řasinkový epitel (pohyb spermií a vajíčka)
Ústí do dělohy v děložních rozích

Děloha

Nepárový svalový orgán, nad močovým měchýřem
Děložní dno (horní část), děložní hrdlo (spodní část), děložní čípek
Stěnu tvoří silná vrstva svaloviny (myometrium), uvnitř vystlána sliznicí (endometrium)
Během těhotenství až dvacetinásobné zvětšení, po porodu zpětné srolování

Pochva

Vývodná trubice, 10 až 15 cm
Schopnost enormního rozšíření
Kryta v místě vstupu panenskou blánou – po pohlavním styku protržení
Sekret – umožňuje pohlavní styk, dezinfikuje

Vnější pohlavní orgány

Uzavírají poševní vchod
Stydké pysky – velké a malé, kožní řasy vyplněné tukem, kryté sliznicí a kůží
Klitoris (poštěváček) – nejcitlivější orgán, topořivé tělísko

Muži

Produkce spermií, hormonů, realizace pohlavního spojení (koitus)

Varlata

Párové orgány vejčitého tvaru
Umístění mimo dutinu břišní, v šourku
Šourek – kožní vak, z vnější strany kryt kůží, od puberty ochlupený
Kryptorchismus – nemoc, nesestoupená varlata zůstávají v dutině břišní
Největší v období reprodukce, ve stáří dochází ke zmenšování
Na povrchu vazivový obal, do nitra lalůčkovitá struktura
Vyplněna semenotvornými kanálky, délka 300 – 350 metrů
Zárodečný epitel – ve stěně kanálků, tvorba spermií (spermatogeneze, při nižší tělní teplotě)
Sertoliho buňky – ve stěně kanálků, výživa spermií
Vazivové buňky – mezi kanálky, Leydigovy buňky, produkce testosteronu

Nadvarlata

Párové orgány, na pólech varlat
Shromažďování a dozrávání spermií
Funkční 40 dní, poté vstřebávání a rozpadnutí

Chámovody

Párové trubice, délka 40 – 60 cm
Silnostěnné svalové trubice, z nadvarlat, ústí do močové trubice
Semenné váčky – ústí do chámovodů, sekret zlepšující kvalitu spermií

Prostata

Předstojná žláza, nepárový orgán
Obklopuje místo vstupu chámovodu do močové trubice
Produkuje sekret zásadité povahy – neutralizace kyselého prostředí v močové trubici
Zbytnění prostaty – nemoc ve stáří, zúžení močové trubice, přerušované močení

Další pojmy

Močová trubice – vstupuje do zevního pohlavního orgánu (penisu)
Penis – zakončen žaludem, kryt předkožkou (pohyblivá řasa)
Erekce – ztopoření pohlavního údu, ústředí v bederní míše, ovládáno mozkovou kůrou
Ejakulát – tekutina vyloučená při erekci (spermie, tekutina semenných váčků a prostaty)
Spermie – hlavička, krček a bičík, životnost dva dny
Heterosexualita – běžná orientace k opačnému pohlaví
Homosexualita – odchylka vzniklá během prenatálního vývoje, orientace ke stejnému pohlaví
Bisexualita – orientace k oběma pohlavím
Transsexualita – cítění příslušnosti k opačnému pohlaví

Ortogeneze člověka

Individuální vývoj jedince
Začátek oplozením vajíčka, konec smrtí
Prenatální vývoj (před narozením) a postnatální vývoj (po narození)

Prenatální vývoj

Koncepce – oplození vajíčka
Gamety – 22 chromatických chromozomů a 1 pohlavní chromozom (gonozom)
Gonozom – typu X nebo Y, spermie tvoří chromozom X nebo Y, vajíčka tvoří pouze X
Po oplození – nový jedinec chromozomy XX (žena) nebo XY (muž)
Penetrace – proražení spermie do vajíčka, ve vejcovodech
Jednovaječná dvojčata – vajíčko na jedné placentě, jedinci stejné pohlaví a vzhled
Dvojvaječná dvojčata – uvolnění dvou vajíček, různí jedinci
Oplozené vajíčko putuje asi týden vejcovodem, rýhování
Nidace (implantace) – uhnízdění vajíčka v děložní sliznici
Trofoblast – vnější povrchové buňky, výživa, vznik placenty a chorionu
Embryoblast – vnitřní buňky
Přeměna narýhované moruly v blastocystu, prorůstání klků do děložní sliznice – placenta
Placenta – plodový koláč, výživa plodu, přívod dýchacích plynů, odvod zplodin, ochrana, zásobárna látek, vylučování hormonů
Propojení matky s placentou pomocí děložních cév
Propojení placenty s plodem pupečníkem, tři pupečníkové cévy
Plodové obaly – amnion (vnitřní), chorion (vnější), postupné splynutí
Amniová dutina – vyplněná plodovou vodou

Vývoj plodu

Při těhotenství, v děloze, okolo 280 dní (10 lunárních měsíců)
Embryonální vývoj – 1. a 2. měsíc, vývoj z embryoblastu (zárodečný terčík)
Fetální vývoj – 3. až 10. měsíc, vývoj plodu
1. měsíc – 0,5 cm, rohlíčkovitý tvar, hlavová, trupová a ocasní část
Tvorba základů oka, končetin, žaberní rýhy, srdce
2. měsíc – 2 až 2,5 cm, nelze rozlišit pohlaví, osifikace kostí, základy všech orgánů
Koncem měsíce začíná fungovat srdce, zacelení žaberních rýh, vymizení ocásku
3. měsíc – 9 cm, dokončení vývoje lidské tváře, víčka srostlá švem, lze rozlišit pohlaví
Základ chrupu, vytváření prstů, počátek nehtů, začátek práce svalstva
4. měsíc – 16 cm, málo podkožního tuku, pokrytí jemnou pokožkou, primární ochlupení
5. měsíc – 25 cm, ochlupené celé tělo, koncem měsíce opadání
Rozvoj nervové soustavy, srdeční ozvy
Vývin sacího reflexu, aktivní pohyb, přizpůsobování biorytmu
Produkce plodového mazu – ochrana před plodovou vodou
6. měsíc – 30 cm, rozvoj nervové soustavy, uchopovací reflex, poloha hlavou dolů
7. měsíc – 35 cm, povolení očního švu, růst obočí, řas
8. měsíc – 40 cm, tvorba podkožního tuku, vyhlazování kůže, chlapci sestup varlat
9. měsíc – 45 cm, zřetelné nehty, hladká kůže
10. měsíc – 50 cm, hmotnost kolem 3,4 kg, vlasy dlouhé 1 cm (po porodu vypadávají)
Konec těhotenství – porod (vypuzení zralého plodu)
Délka porodu – 8 až 12 hodin, 3 fáze
Otevírací doba – prvních 8 hodin, otevření děložního hrdla hlavičkou, prasknutí plodových obalů (odtok plodové vody)
Vypuzovací doba – několik minut, hlavička rozšíří porodní kanál, vyklouznutí dítěte
Lůžková doba – několik dalších minut, porod placenty a plodových obalů
Při porodu ztráta 300 – 400 ml krve
Po narození přestřihnutí pupečníku – počátek fungování vnitřních soustav dítěte
Císařský řez – operace rozříznutí dutiny břišní, nepřirozené vyjmutí dítěte
Přerušení těhotenství – předčasný porod, samovolný potrat, umělé přerušení (interrupce)
Poporodní doba – období šestinedělí, navrácení dělohy do původní polohy, obnovení menstruačního cyklu, matka se nesmí fyzicky zatěžovat

Postnatální vývoj

Novorozenecké období – 2 až 4 týdny po narození, adaptace na vnější prostředí
Kojenecké období – do konce 1. roku, výživa z matčina prsu, později umělá náhražka
Období batolete – od 1. do 3. roku, motorický a neuropsychický vývoj
Předškolní věk – od 3. do 6. roku, změna tělesných proporcí, formování chování
Mladší školní věk – od 6. do 12. roku, zdokonalování
Starší školní věk – od 12. do 15. roku, počátek dospívání
Období puberty – od 12. až 16. roku do 17. až 18. roku, tělesné a duševní dospívání
Dospělost – od 18. až 24. roku do 60. roku, ukončení růstu, aktivní život
Stáří – nad 60. let, zeslabování, smrt

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník