Ptáci (Ornites)

Ornitologie – nauka o ptácích
Teplokrevní
Nový pohyb – let
Pohybově aktivní – všechna prostředí
Vznik koncem druhohor, početná skupina
Několik cm až 2 metry
Domestikace – zdomácnění
Aerodynamický tvar těla
Tenká, suchá kůže
Kostrční žláza – mazová, maštění peří (vodní ptáci)
Rohovina – běhák, zobák
Povrch těla – peří (ochrana, izolace), vznik přeměnou plazí šupiny
Obrysové peří – krycí peří (tělo), letky (křídla), rýdovací peří (ocas)
Kostra – lehká a pevná, redukce ocasu, srůst kostí
Duté (pneumatizované) kosti – bez morku, vyplněny vzdušnými vaky
Lebka – monokondylní, velké očnice, mozkovna
Zobák – protažení horní a dolní čelisti, bezzubý, různé tvary podle druhu potravy
Krční obratle – proměnlivý počet obratlů podle délky krku
Hrudní obratle srůstají s bederními, křížovými a ocasními – křížová kost (synsacrum)
Hrudní koš – hrudní obratle, žebra, hrudní kost
Ocasní obratle – volné, poslední srostlé (pygostyl)
Přední končetina přeměněna v křídlo
Lopatkové pásmo – lopatka, klíční kost, krkavčí kost
Kost pažní, předloktí (kost loketní a vřetení), zápěstí, záprstí, články prstů
Zadní končetina kráčivá
Pánevní pásmo – kost kyčelní, sedací a stydká
Kost stehenní, bércové (holenní a lýtková), běhák, články prstů
Dýchací soustava – plíce, vzdušné vaky
Hlasové ústrojí – syrinx, mezi průdušnicí a průduškami
Cévní soustava – srdce 4 části, ze srdce tepny, do srdce žíly
Pravý aortální oblouk
Koronární oběh (srdce) a vrátnicový oběh (ledviny) ústí do velkého tělního oběhu
20% hmotnosti tvoří srdce, nejvyšší krevní tlak, nejrychlejší tep (400 – 600)
Průměrná teplota těla 42°C, stálá tělní teplota
Trávicí soustava – dutina ústní (bezzubá, bez čelistí, z rohoviny, jazyk, slinné žlázy)
Vole – rozšíření jícnu, uskladnění a bobtnání potravy
2 žaludky – žláznatý (štěpí bílkoviny) a svalnatý (rozemílání, kryt výstelkou)
Tenké střevo – chemické trávení, vstřebávání živin
Slepé střevo – speciální bakterie na rozklad celulózy
Tlusté střevo – konečník, ústí do kloaky
Vylučovací soustava – ledviny, nevyvinutý močový měchýř (moč do kloaky)
Nervová soustava – zvětšování koncového mozku
Zrak – nejdokonalejší, 3 víčka, barevné vidění, zaostřování posunem čočky, 2 žluté skvrny
Sluch – sovy nejdokonalejší, zevní, střední a vnitřní ucho
Čich slabě vyvinutý, chuť slabá (polykají v celku), hmat na neopeřených místech
Rozmnožování – gonochoristé, pohlavní dimorfismus
Kloaka na kloaku – vnitřní oplození ve vejcovodu
Samci funkční pohlavní orgány jen v době páření
Vaječné obaly – bílek, papírová blána, kašovitá hmota (skořápka)
Snůška – soubor vajec při jednom hnízdění
Hnízdní parazitismus – kladení vajec do cizích hnízd (kukačka)
Vysedávání (inkubace) – zahřívání vajec
Vaječný zub – prostředek pro rozbití skořápky, při klubání
Krmivá mláďata (nidikolní) – holá, slepá, neschopná pohybu (dravci, pěvci)
Nekrmivá mláďata (nidifugní) – opeřená, shání potravu, schopná pohybu (vrubozobí, hrabaví)
Migrace – tažní ptáci (vlaštovky), přelétaví ptáci (labuť), stálí ptáci (vrabec)

Praptáci

Fosilní (vyhynulá) skupina
Archaeopteryx – ozubený zobák, plochá hrudní kost, na přední hraně křídla 3 volné prsty s drápy, dlouhý ocas s 15 páry per po stranách, pohyb šplháním a klouzavým letem

Praví ptáci - běžci

Plochá hrudní kost – zakrnělá křídla
Plné kosti, silná svalovina běháku
Na noze 3 nebo 2 prsty
Pštros dvouprstý, nandu pampový, emu australský, kivi jižní

Praví ptáci - létaví

Přední končetiny zcela přeměněné v křídlo
Rohovitý bezzubý zobák
Absence ocasní páteře

Tučňáci

Dokonale přizpůsobení životu v moři, plovací blána
Pádlovitá křídla neumožňují let
Extrémně zadní pozice nohou – chůze po dvou
Silná vrstva podkožního tuku
Tučňák císařský, tučňák Humboldtův, tučňák patagonský

Potáplice

Ptáci velikosti husy
Přistávají na prsa na vodní hladinu
Jezera severu Ameriky a Eurasie
Potáplice severní

Potápky

Sladkovodní ptáci
Husté opeření
Plovoucí hnízda
Potápka roháč, potápka malá

Trubkonosí

Mořští ptáci
Vynikající letci – dynamické plachtění
Trubicovité nozdry s vyústěním solné žlázy
Albatros stěhovavý, buřňák lední

Veslonozí

Velcí vodní ptáci
Zobák s hrdelním vakem
Hnízdní kolonie
Kormorán velký, pelikán bílý, fregatka velká

Brodiví

Typická protažená silueta těla
Dobří letci
Volavka popelavá, čáp bílý, čáp černý, ibis posvátný, bukač velký, marabu africký

Plameňáci

Zvláštní zalomený zobák – lamely na filtrování potravy z bahna
Krátké prsty spojeny plovací blánou
Plameňák růžový, plameňák malý

Vrubozobí

Silná vazba na vodní prostředí
Zobák opatřený rohovitým nehtem na špičce
Vyvinuté zvukotvorné orgány
Výrazný pohlavní dimorfismus – samci nápadně zbarveni, vyvinutý velký penis
Typická tažnost některých druhů
Husa velká, labuť velká, labuť černá, kachna divoká, čírka obecná, morčák velký, kajka mořská

Dravci

Hákovitě zahnutý zobák s měkkým ozobím
Prsty nohou zakončeny ostrými drápy (spáry)
Vynikající letci – statické plachtění
Dokonalé smyslové orgány
Kondor velký, hadilov písař, sup bělohlavý, orel skalní, orel bělohlavý, sokol stěhovavý, ostříž lesní, poštolka obecná, jestřáb lesní, krahujec obecný, káně lesní, orlovec říční

Hrabaví

Noha opatřena silnými tupými drápy
Velké vole, dlouhá slepá střeva
Výrazný pohlavní dimorfismus, specifická péče o pokryv těla
Tetřev hlušec, tetřívek obecný, bažant obecný, bažant zlatý, koroptev polní, křepelka polní, kur bankivský, páv korunkatý, perlička kropenatá, krocan divoký

Krátkokřídlí

Různorodá skupina
Absence volete
Mnoho nelétavých druhů
Lyska černá, chřástal vodní, jeřáb popelavý, jeřáb paví, drop velký

Dlouhokřídlí

Různorodá skupina vodního či pobřežního prostředí
Malá plovací blána
Absence volete
Čejka chocholatá, kulík říční, sluka lesní, koliha velká, chaluha jižní, racek chechtavý, racek stříbřitý, rybák obecný, papuchalk ploskozobý, alka velká, alka malá, alkoun úzkozobý

Měkkozobí

Charakteristické měkké ozobí
Velké dvoudílné vole
Specifický příjem vody (sají) a spánek (nevkládají hlavu pod křídlo)
Korunáč velký, holub stěhovavý, holub hřivnáč, hrdlička zahradní

Papoušci

Stromoví ptáci s hákovitým zobákem – obě čelisti pohyblivé
Vysoký stupeň vývoje mozku
Teplé oblasti celého světa
Andulka vlnkovaná, ara ararauna, kakadu žlutočečelatý, rosela pestrá, korela chocholatá, papoušík škraboškový, alexandr malý, lori čárkovaný, nestor kea, papoušek šedý, kakapo soví

Kukačky

Pohlavní dimorfismus
Žijí jednotlivě
Hnízdní parazitismus
Kukačka obecná

Sovy

Noční ptáci
Velké oči směřující dopředu
Opeřený běhák s vratiprstem
Měkké okraje krycích per
Sova pálená, puštík obecný, sýček obecný, kalous ušatý, výr velký, sovice sněžní

Lelkové

Noční ptáci příbuzní sovám
Některé cizokrajné druhy jeskynní kolonie
Lelek lesní, gvačaro jeskynní

Svišťouni

Extrémní letoví specialisté
Rorýs obecný, salangana bělobřichá, kolibříci

Srostloprstí

Různorodá skupina ptáků
Pestře zbarvení
Prsty částečně srostlé
Ledňáček říční, ledňák obrovský, vlha pestrá, mandelík hajní, dudek chocholatý

Šplhavci

Tuhé opeření
Převážně stromoví ptáci
2. a 3. prst běháku směřuje dopředu – zygodaktylní noha
Medozvěstka křiklavá, žluna zelená, strakapoud velký, datel černý, tukan obrovský

Pěvci

Malé druhy suchozemských ptáků
Stavba hnízd a péče o mláďata
Výrazné zvukové projevy
Lyrochvost nádherný, skřivan polní, chocholouš obecný, vlaštovka obecná, jiřička obecná, břehule obecná, lejsek šedý, drozd zpěvný, slavík obecný, červenka obecná, rehek zahradní, pěnice pokřovní, rákosník velký, králíček obecný, střízlík obecný, skorec vodní, konipas bílý, ťuhýk obecný, brhlík lesní, sýkora koňadra, sýkora modřinka, mlynařík dlouhoocasý, strnad rákosní, pěnkava obecná, zvonek zelený, stehlík obecný, čížek lesní špaček obecný, vrabec domácí, vrabec polní, žluva hajní, havran polní, vrána obecná, kavka obecná, straka obecná, sojka lesní, krkavec lesní, loskuták posvátný, lemčík hedvábný, rajka velká

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník