Pohyb

Lokomoce - pohyb z místa na místo
Bičík, řasinky, panožky, ploutve, končetiny
Bipedie - schopnost chodit po dvou
Vyšší rostliny se obvykle nepohybují (v půdě)
Aktivní pohyb - otáčení za Sluncem, otvírání květů
Pasivní pohyb - přenos vodou, větrem

Fyzikální pohyb

Hygroskopický – bobtnání buněčné stěny
Mrštivý – koheze molekul vody

Tropismy

Gravitropismus (geotropismus) – ohyb vyvolaný zemskou gravitací
Fototropismus – pohyby vlivem jednosměrného osvětlení
Hydrotropismus – orientovaná reakce na různou vlhkost prostředí

Nastie

Termonastie – pohyby vyvolané změnou teploty
Fotonastie – pohyby vyvolané změnou intenzity světelného záření
Hydronastie – pohyby vyvolané změnou turgoru na svrchní straně listu
Spánkové pohyby – sladěny se střídáním dne a noci
Seismonastie – rychlé turgorové pohyby vlivem otřesů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník