Ostnokožci (Echinodermata)

Mořská voda, velká slanost
6000 druhů, již v prvohorách
Radiální (paprsčitá) souměrnost, larvy bilaterální (dvoustranná) souměrnost
Kulovitý tvar těla, centrální terč a vybíhající ramena
Vnitřní vápenatá kostra
Cévní soustava – nevyvinuté srdce, v cévách hydrolymfa (nejjednodušší tělní tekutina)
Dýchací soustava – žábry, celý povrch těla
Trávicí soustava – trubicovitá, ústní otvor na spodní straně
Ambulakrální soustava – systém vodních cév, zakončeny panožkami, pohyb, vylučování
Pseudohemální soustava – napomáhá přívodu živin nervové soustavě
Nervová soustava – radiální (paprsčitá)
Smysly – miskovitá očka, chemoreceptory, ambulakrální nožky (hmat)
Rozmnožování – gonochoristé, hermafroditi, vnější oplození
Nepřímý vývoj přes larvu (dipleurula) – změna souměrnosti, ztráta pohybu
Velká regenerační schopnost (autotomie)

Lilijice

Nejprimitivnější ostnokožci
Přisedlá forma, tvarem připomíná květ
Nemají dýchací soustavu, smysly
Lilijice růžová

Hvězdice

Pohyblivé – pomocí panožek, pohyb po dně
Tvar hvězdice (nejčastěji pěticípé)
Nepohyblivá ramena
Velká slanost vody
Dýchají žábrami
Dravci
Hvězdice růžová
Hvězdice sluneční
Hvězdice trnitá

Hadice

Druhově nejpočetnější ostnokožci
Pohyblivá ramena – chycení potravy, pohyb
Jen jeden trávicí otvor
Hadice obecná
Hadice černá

Ježovky

Kulovité tělo, druhotně zploštělé
Nemají ramena, mají vnější kostru
Živí se dravě – žvýkací aparát (Aristetolova lucerna)
Z pokožky vyrůstají ostny – dlouhé a pohyblivé
Mezi ostny pedicelarie – čištění povrchu těla
Ježovka jedlá
Ježovka dlouhoostná
Ježovka ušatá

Sumýši

Protáhlé válcovité tělo, dvoustranně souměrné
Příústní chapadélka – u ústního otvoru, přisouvání potravy
Vodní plíce – vznik vychlípením kloaky, dýchání, vylučování
Jednosměrný pohyb
Sumýš jedlý
Sumýš obrovský

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník