Opylení

Přenos pylového zrna na samičí rozmnožovací orgán
Přenos - větrem (anemofilní), hmyz (entomofilní), voda (hydrofilní)
Druhy opylení - samosprašné (autogamie), cizosprašné (alogamie)
Pylové zrnko - před opuštěním pouzdra se jádro mitoticky rozdělí na vegetativní a generativní buňky
Placenta - zárodečné pletivo, dozrávání vajíček

Vajíčko

Mnohobuněčný útvar
Povrch chráněn vaječnými obaly (integumenty)
Klový otvor - 3 buňky: 1 vaječná (oosféra), 2 pomocné (synergidy)
Proti klovému otvoru 3 buňky protistojné (antipody)
Ve středu vajíčka - 2 buňky pólové, spojí se v jednu centrální buňku
Oosféra + centrální buňka zajišťují oplození

Oplození

Nahosemenné oplození

Jednoduché oplození
1. spermatická buňka + buňka vaječná → zygota → zárodek, embryo
2. spermatická buňka zaniká

Krytosemenné oplození

Dvojité oplození
1. spermatická buňka + buňka vaječná → zygota → zárodek
2. spermatická buňka + centrální buňka zralého zárodečného vaku → pletivo endospermatické (výživa zárodku)

Vývoj semene a plodu

Semeno - vzniká na mateřské rostlině přeměnou vajíčka
Osemení - vzniká z vaječných obalů, chrání semeno
Plod - vznik přeměnou pestíku (pravé), nebo pestíku a dalších částí květu (nepravé)
Oplodí - na povrchu, ochrana, suché a dužnaté
Souplodí - soubor plodů vzniklých z jednoho květu
Plodenství - soubor plodů vzniklých z květenství

Rozšiřování semene a plodu

Anomochorie - větrem, lehké létací zařízení
Zoochorie - živočichové
Hydrochorie - vodou, bahenní a vodní rostliny
Autochorie - vlastní silou

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník