Nižší rostliny

Řasy (Algae)
Eukaryotická rostlinná buňka
Stélka – nerozlišené rostlinné tělo
Autotrofní výživa, nevyvinuté cévní svazky

Vývojové stupně stélky

Monanoidní stélka – jednobuněčná, jednojaderná, bičíky, světločivná skvrna
Kokální stélka – jednobuněčná, jednojaderná, nepohyblivá, pevná buněčná stěna
Rhizopodová stélka – jednobuněčná, nemá buněčnou stěnu, pulzující vakuoly
Trichální stélka – mnohobuněčná, vláknitá
Sifonokladální stélka – mnohobuněčná, mnohojaderné buňky
Pletivná stélka – mnohobuněčná, nejvyšší stupeň rozvinutosti

Rozmnožování řas

Dělení
Rozpad stélky – fragmentace
Rozpad kolonií
Pomocí spór (výtrusů) – aplanospory, zoospory
Konjugace (spájení)

Červené řasy

Asi 4000 druhů
Vláknitá, pletivná stélka
Oogamické rozmnožování
Velké množství v teplém moři
Potěrka (Bratrachosperum moniliforme)

Hnědé řasy

Rozsivky

Asi 13000 druhů
Kokální stélka
Rozmnožování dělením

Chaluhy

Trichální až pletivná stélka
Vegetativní, nepohlavní rozmnožování, rodozměna
Chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus)
Bobulák (Machocystis)
Hroznovice (Sargassum)

Krásnoočka

Asi 800 druhů
Na rozhraní rostlinné a živočišné říše
Bičíkatá stélka
Pelikula (periplast) – pružný obal na povrchu
Stigma – světločivná skvrna
Pulzující vakuoly – redukují množství vody
Rozmnožování dělením
Krásnoočko (Euglena)

Zelené řasy

Asi 7000 druhů
Nejpočetnější řasy (hlavně ve vodě)
V symbióze s houbou vzniká lišejník
Zásobní látkou je škrob
Všechny vývojové stupně stélek

Zelenivky

Jedno i mnohobuněčné
Pláštěnka (Chlanydomonas)
Váleč (Volvox)
Zrněnka (Pleurococcus vulgaris) – vzdušná řasa
Zelenivka (Chlorella) – čištění organismu
Kadeřnatka (Ulothrix zonata)
Žabí vlas (Cladophora glomerata) – rodozměna

Spájivky

Rozmnožování konjugací (spájením)
Šroubatka (Spirogyra)

Parožnatky

Asi 300 druhů
Vzpřímená, přeslenitě větvená stélka
Příchytná vlákna – rhizoidy
Parožnatka (Chara)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník