Nervová soustava

Řízení organismu
Základní stavební jednotkou neuron – neschopný dělení
Tělo neuronu – různý tvar, jádro a jadérko, Nisslova substance (endoplazmatické retikulum)
Výběžky neuronu – dendrity (krátké, dostředivé vedení vzruchů) a neurit (dlouhý, odstředivé)
Neurit chráněn obaly – vnitřní (myelinová pochva) a vnější (Schwannova pochva)
Ranvierovy zářezy – přerušení obalů, napomáhají šíření vzruchů
Synapse – místo dotyku dvou neuronů
Presynaptická (konec neuritu) a postsynaptická část (místo dotyku na druhém neuronu)
Synaptická štěrbina – mezera v místě dotyku
Synaptické měchýřky (vezikuly) – produkce látky působící jako mediátor (přenašeč, neurotransmiter), vyloučením do štěrbiny umožnění přenosu vzruchu
Přenos vzruchu energeticky náročný – velké množství mitochondrií
Neuroglie – podpůrné (vyživovací) buňky, obklopují neurony, nepřenášejí vzruchy, dělení
Vzruch (impuls) – základní prvek činnosti neuronu, vlna elektrické negativity, 1 až 120 m/s
Nervové vlákno – na povrchu polarizováno, prahový podnět, depolarizace a repolarizace
Po odeznění vzruchu vrací sodíko-draslíková pumpa ionty zpět na původní místo
Reflex – základní funkční jednotka nervového řízení, odpověď organismu na změnu vnitřního nebo vnějšího prostředí
Reflexní oblouk – 5 částí
Receptor – místo vzniku podráždění, na základě podnětu
Dostředivá (aferentní) dráha – převádí vzruch
Centrální nervová soustava – zpracování vzruchu
Odstředivá (eferentní) dráha – převádí vzruch k výkonnému orgánu
Efektor – výkonný orgán, provádí příkaz
Nepodmíněné (vrozené) a podmíněné reflexy (získané, I. P. Pavlov)

Centrální nervová soustava

Mozek a páteřní mícha
Šedá hmota – tvořena těly a dendrity neuronů, analýza vzruchů
Šedá hmota v mozku na povrchu a ve shlucích uvnitř, v míše uvnitř (tvar písmene H)
Bílá hmota – tvořena neurity (spojením vytváření nervů), vedení vzruchů
Bílá hmota v mozku uvnitř, v míše obklopuje šedou hmotu zvenčí
Umístění v mozkovně a páteřním kanálu
Tvrdá plena – vystýlá dutinu lebeční, pevná, kolem míchy tvoří míšní vak
Mezi lebkou a tvrdou plenou vazivo, tuk, cévy
Vnější měkká plena (pavučnice) – bezcévná, rovná
Vnitřní měkká plena (omozečnice) – blanitá, prokrvená, míšní plena, vystýlá záhyby
Prostor mezi plenami a dutiny – vyplněny mozkomíšním mokem
I. a II. mozková komora – největší, postranní komory, v koncovém mozku
III. mozková komora – v mezimozku
IV. mozková komora – v prodloužené míše
Centrální míšní kanálek

Páteřní mícha

40 až 45 cm
Prochází páteřním kanálem
Hlavní konec plynule navazuje na prodlouženou míchu
Spodní konec ve výši 2. bederního obratle nápadným zúžením
Podélnou rýhou rozdělena na dvě souměrné poloviny
Míšní nervy – z míchy vystupuje 31 párů, smíšené (dostředivá i odstředivá vlákna)
Nervová dráha – soubor nervových vláken, společně začínající, vedoucí i končící
Krátké míšní dráhy – v bílé hmotě, přiléhají k šedé hmotě, spojují blízké míšní úseky
Dlouhé míšní dráhy vzestupné – z míchy do mozku, vedou vzruchy kožní citlivosti, svalů, šlach a kloubů, umístění po stranách a v zadní části míchy
Dlouhé míšní dráhy sestupné – řídí činnost kosterního svalstva, pyramidové (z mozkové kůry, řídí pracovní výkony, přesné pohyby) a mimopyramidové (z podkorových ústředí, řídí hrubé pohyby, mimovolné pohyby)
Význam míchy – spojovací celek, nejnižší reflexní ústředí, ústředí nepodmíněných reflexů

Mozek

Uložen v mozkovně, hmotnost kolem 1,5 kg
Vznik – rozšířením přední části nervové trubice v protáhlý váček, zaškrcení mozkového váčku (vznik předního, zadního a středního mozku), rozdělení na 5 částí (u savců 6 částí)
Části – koncový mozek, mezimozek, mozeček, střední mozek, prodloužená mícha, Varolův most
Z mozku vystupuje 12 párů mozkových nervů
Šedá hmota mozková – tvořena těly a dendrity neuronů
Bílá hmota mozková – obsahuje axony
Mozkový kmen – nejstarší část mozku, prodloužená mícha, Varolův most a střední mozek
Retikulární formace mozkového kmene – síťovitě roztroušená šedá hmota v bílé hmotě
Funkce retikulární formace – centrum životně důležitých dějů, udržování mozkové kůry v základní aktivitě, nadřazené motorické centrum
Prodloužená mícha – přechodní oddíl mezi mozkem a míchou, IV. mozková komora
Jádra prodloužené míchy jsou součástí retikulární formace
Z prodloužené míchy vychází většina mozkových nervů
Funkce prodloužené míchy – centrum životně důležitých reflexů a nepodmíněných reflexů
Mozeček – dvě polokoule spojené červem, na povrchu šedá hmota (mozečková kůra)
Uvnitř se bílá hmota rozvětvuje do šedé – strom života
Funkce mozečku – napětí kosterní svaloviny, centrum rovnováhy a pohybové koordinace
Alkohol působí dočasné ochromení mozečku
Střední mozek – nejmenší oddíl, rozdělen na čtverohrbolí, součástí retikulární formace
Čtverohrbolí – centra jednoduchých zrakových a sluchových reflexů
Retikulární formace – regulace svalového napětí, ústředí nepodmíněných reflexů
Sylviův kanálek – spojuje III. a IV. mozkovou komoru
Mezimozek – dva talamy, hypotalamus, připojen podvěsek mozkový (hypofýza)
Epifýza – šišinka (nadvěsek mozkový)
Mezimozek slouží jako přepojovací centrum drah
Talamus – soustředění informací ze všech smyslových orgánů, projevy nálad
Hypotalamus – nadřazené centrum vegetativních funkcí (útrobní mozek), neurosekce
Varolův most – pouze u savců, přepojovací centrum
Koncový (velký) mozek – rozdělen na dvě polokoule (hemisféry), jedna dominantnější
Vazník – kalózní těleso, spojuje hemisféry
V šedé hmotě bazální ganglia a plášť (neopallium – druhotná kůra mozková)
Rozrýhování – vznik závitů a rýh
Bazální ganglia – centra instinktivního chování, motorické centrum (Parkinsonova choroba)
Projekční oblasti – promítání informací z těla, senzorická (zrakové, sluchové, chuťové, čichové, kožní citlivosti) a motorická centra
Asociační oblasti – vyšší nervová činnost, učení, paměť, myšlení

Obvodová nervová soustava

Nervy spojující CNS s ostatními částmi těla
Somatická nervová soustava – nervy mozkové a míšní
Vegetativní nervová soustava – autonomní, vegetativní nervy
Nerv – soubor nervových vláken (axonů)
Axony nervu obaleny endoneuriem, sdružují se ve svazečky obaleny perineuriem
Z většího počtu svazečků vzniká nerv – obalen epineuriem, mechanická ochrana
Rozdělení podle výstupu – nervy mozkové a míšní
Dostředivé nervy – obsahují pouze dostředivá vlákna (aferentní)
Dostředivé senzorické – přivádí vzruchy ze speciálních smyslů
Dostředivé senzitivní – přivádí vzruchy ze všeobecných smyslů
Odstředivé nervy – obsahují pouze odstředivá vlákna (eferentní)
Odstředivé hybné – inervují žíhané svalstvo (motorická funkce)
Odstředivé vegetativní – inervují hladké svalstvo, myokard, žlázy
Smíšené nervy – převažují, obsahují vlákna dostředivá i odstředivá

Somatická nervová soustava

Mozkové nervy – hlavové, 12 párů
Čichový nerv – senzorický, dostředivý, sliznice dutiny nosní
Zrakový nerv – senzorický, dostředivý, sítnice oka
Okohybný nerv – motorický, odstředivý, oční svaly
Kladkový nerv – motorický, odstředivý, oční svaly
Trojklanný nerv – smíšený, motorická vlákna, senzitivní vlákna, zuby, žvýkací svaly
Odtahovací nerv – motorický, odstředivý, oční svaly
Lícní nerv – smíšený, motorická vlákna, senzorická vlákna, mimické svaly, slinné žlázy
Sluchorovnovážný nerv – senzorický, dostředivý, vnitřní ucho
Chuťový nerv – smíšený, motorická vlákna, senzorická vlákna, svaly jazyka, hltanu
Bloudivý nerv – smíšený, svalovina krku, štítná žláza, trávicí trubice
Přídatný nerv – motorický, odstředivý, svaly hltanu
Podjazykový – motorický, odstředivý, jazyk
Míšní nervy – 31 párů (8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 1 kostrční)
1 míšní segment – 1 pár míšních nervů
Nervy smíšené, rozvětvení na 3 větve
Zadní, spojovací a přední větve (spojené v nervové pleteně – pleteň krční, pažní, bedrokřížová)

Vegetativní nervová soustava

Útrobní, autonomní
Nervy vegetativní vystupují z mozku a míchy jako součást smíšených nervů
Řízení činnosti vnitřních orgánů nezávisle na vůli
Sympatikus – vystupuje z hrudní a bederní míchy, vstupuje do sympatických uzlin
V synapsích se uplatňuje adrenalin a noradrenalin
Podpora katabolických pochodů
Parasympatikus – vystupuje z mozku a z křížové míchy, vstupuje do parasympatických uzlin
V synapsích se uplatňuje acetylcholin
Podpora anabolismu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník