Mnohobuněční (Metazoa)

Velký počet specializovaných buněk
Ontogenetický vývoj
Oplození gamety → zygota → rýhování → morula → blastula → gastrula
Diblastica – 2 zárodečné listy (Houby, Žahavci, Žebernatky)
Triblastica – 3 zárodečné listy (Ploštěnci až Strunatci)
Zárodečné listy – pro vývin tělní soustavy
Ektoderm – pokožka a její deriváty, nervová soustava, vzdušnice
Entoderm – výstelka trávicí trubice, trávicí žlázy, plíce, štítná žláza, příštítná tělíska, brzlík
Mezoderm – svalová tkáň, vnitřní kostra, pohlavní žlázy, srdce, krev, cévy

Triblastica

3 zárodečné listy – mezoderm na různém stupni vývoje
Dvoustranně souměrné tělo (bilaterální)
Hřbetní (dorzální) a břišní (ventrální) strana
Přední (příď) a zadní (záď) strana těla
Hlavová (kraniální) a ocasní (kaudální) část – jednosměrný pohyb těla
Prvoústí (Protostomia) – z blastoporu vyvinuté první ústa, nervová soustava na břišní straně
Druhoústí (Deuterostomia) – z blastoporu vyvinutá první řiť

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník