Metabolismus

Přeměna látek a energií

Anabolismus

Tvorba (syntéza) z jednodušších látek na složitější
Spotřeba energie
Zelené části rostlin
Aminokyseliny → bílkoviny
Glukóza → glykogen

Fotosyntéza

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2
Zelené části rostlin
Faktory - světlo (viditelné 400-750 nm) a chlorofyl
Primární fáze - světelná, fotochemické děje, v tylakoidních membránách
Fotofosforylace – chlorofyl zachytí světelnou energii, přemění chemickou a zabuduje do ATP
Fotolýza vody – rozklad vody na 2 vodíky, kyslík a 2 elektrony (využití v sekundární fázi)
Sekundární fáze – nesvětelná, temnostní, ve stromatu
Redukce oxidu uhličitého vodíkem z fotolýzy vody
Biochemické děje
Faktory – stav rostliny, stáří, postavení listů, množství vody a CO2, teplo, minerální látky

Katabolismus

Rozklad ze složitějších látek na jednodušší
Uvolnění energie
Bílkoviny → aminokyseliny
Glygoken → glukóza

Dýchání

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O
U všech živých buněk
Anaerobní fáze (glykolýza) – rozklad uhlíkatého řetězce glukózy
V cytoplazmě buněk za přítomnosti i nepřítomnosti kyslíku
Glukóza → 2 kyselina pyrohroznová (pyruvát) → kvašení (kyselina mléčná), 2 ATP
Aerobní fáze (oxidace) – Krebsův cyklus (dehydrogenace a dekarboxylace), 36 ATP

Výživa

Autotrofní - zelené rostliny, energie ze slunečního záření, fotorespirace (fotosyntéza i dýchání)
Heterotrofní - nezelené části rostlin, živočichové, houby (přijímají hotové organické látky)
Mixotrofní - propojení autotrofní a heterotrofní výživy, masožravé rostliny

Vztah ke kyslíku

Aerobní - dýchají, potřebují kyslík k životu
Anaerobní - kyslík je pro ně toxický
Fakultativně anaerobní - když mají kyslík, tak dýchají, jinak kvasí

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník