Kroužkovci (Annelida)

Voda mořská i sladká, druhotně na souši (v půdě)
Coelóm – pravá druhotná tělní dutina
Článkované (segmentované) tělo, stejnocenné články se pravidelně opakují
Protostomium – začátek (příústní lalok), nečlánkovaný
Trup – článkovaná část
Pygidium – konec (anální lalok)
Povrch – jednovrstevná pokožka, vylučuje kutikulu, slizové buňky
Podkožní svalový vak – pod pokožkou, podélná svalovina (hladká)
Dýchání – celým povrchem těla, pomocí žáber (vnější)
Cévní soustava – uzavřená, 2 cévy (hřbetní a břišní)
Trávicí soustava – trubicovitá
Vylučovací soustava – metanefridie
Nervová soustava – gangliová, žebříčkovitá
Smysly – hmatové orgány (brvy), chemoreceptory, světločivné buňky
Rozmnožování – gonochoristé i hermafroditi, přímý i nepřímý vývoj, larva (trochofora)

Bezopaskovci

Mořští
Nevyvinutý opasek

Mnohoštětinatci

Náznak hlavy – cefalizace (splynutí protostomia a prvních článků trupu)
Vznik parapodií (výběžky)
Nepřímé rozmnožování přes larvu (trochofora) nebo nepohlavní rozpad a dorůstání (fissiparie)
Afroditka plstnatá – 20cm, hodně štětinek
Palolo zelený – jedlý červ
Nereidka nájemnice – zalézá do ulit plžů

Opaskovci

Nápadný opasek
Žlázy vylučují sekret – přenos spermií, tvorba kokonů
Dýchání celým povrchem těla
Přímý vývoj bez larvy

Máloštětinatci

Různý počet článků
Fotofobní – straní se světla
Saprofyté – rozkládají organické látky
Velká regenerační schopnost
Žížala obecná – nejběžnější
Žížala hnojní – žije ve zbytcích z kompostu
Žížalice pestrá
Roupice bělavá – potrava rybiček
Nitěnka obecná
Naidka chobotnatá
Veležížala obrovská – velikost až 3 metry

Pijavice (Pijavky)

Ektoparazité
Nemají štětinky
Mírně zploštělé tělo
Dvě přísavky – na začátku a na konci těla
V ústní dutině čelisti – ozubené, chrupavkovité, vyztužené chitinem
Sací hltan obsahuje žlázy s hirudinem – zabraňování srážení krve
Vychlípeniny ve slepém střevě – hromadění krve do zásoby
Tělo povrchově zmnoženo
Opasek mají pouze v době páření
Malá regenerační schopnost
Pijavka lékařská – dříve používána pro čištění krve
Chobotnatka rybí
Hltanovka bahenní
Pijavka koňská

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník