Houby (Fungi)

Mykologie – nauka o houbách
Eukaryotické heterotrofní organismy
Buněčné povrchy – buněčná stěna, cytoplazmatická membrána
Výplň – cytoplazma
Membránové organely – mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum, vakuola
Nemembránové organely – ribozomy, buněčné inkluze (glykogen, tuková zrna)
Rozdíly – nemají plastidy, v buněčné stěně chitin, zásobní látkou glykogen
Pravé jádro i jadérko
Heterotrofní výživa – saprofytismus, parazitismus, symbióza
Tělo hub se nazývá stélka
Jednobuněčná stélka – kulovitá a vláknitá (jednojaderná, vícejaderná)
Mnohobuněčná stélka – houbová (jednojaderná, mnohojaderná)
Podhoubí – propletení houbových vláken
Nepravá pletiva (druhotné seskupení) – plektenchym, pseudoparenchym
Plodnice (sporokarp) – klobouk, třeň
Nepohlavní rozmnožování – výtrusy (pohyblivé, nepohyblivé), odškrcování houbových vláken (konidioforu), pučení, rozpad podhoubí
Pohlavní rozmnožování – splývání gamet (izogamie, anizogamie, oogamie), pohlavních orgánů
Výskyt – vlhké prostředí, již od prvohor (kloboukatí od třetihor)
Význam hub – potravina, lékařství, potravinářství, chemický průmysl, plísně (potravin, onemocnění, domácnosti), rozkladači, zlepšování výživy rostlin

Chytridiomycety

Mikroskopické houby
Netvoří plodnice
Saprofyté, parazité
Trubicovitá jednobuněčná stélka – jedno i více jader
Rozmnožování – nepohlavně (zoospory), pohlavně (izogamety, anizogamety)
Rakovinovec bramborový – nádorky na hlíze brambor
Olpidium brassicae – padání klíčních rostlinek brukvovitých

Mikrosporidie

Dříve mezi prvoky
Jednobuněčné
Nevytváří podhoubí
Parazité, nitrobuněční
Nemají chitin v buněčné stěně
Amébovitý pohyb, do tkání hostitelských buněk, množení, vytváření spor, chitinová stěna
Spora – pólové vlákno, pod povrchem, kopím do tkání hostitele vsune obsah
Parazité členovců, hmyzu
Hmyzomorka včelí – průjmová onemocnění
Hmyzomorka bourcová – napadá housenky

Zygomycety

Houby spájivé
Mnohojaderné, trubicovité, větvené stélky
Saprofyté i parazité
Rozmnožování – nepohlavně (aplanospory), pohlavně (zygogamie)
Zygospora – tlustostěnná, klidové stadium, redukční dělení, vyklíčí a udělá výtrusnici
Plíseň hlavičková – na potravinách, bělavé kožíškovité podhoubí
Kropidlovec černavý

Houby vřeckovýtrusné

Endomycety

Jednobuněčné, nevytvářejí plodnice
Rozmnožování pučením
Nepravé podhoubí
Kvasinka pivní – výroba kvasnic, piva, lihu, vitaminová barviva
Kvasinka vinná – výroba vín
Kvasinka mléčná – zakysané výrobky
Kvasinka candida – kožní onemocnění

Houby vřeckovýtrusné

Přehrádkované podhoubí
Nepohlavní rozmnožování – konidie (nepohyblivé výtrusy), odškrcováním vzniká konidiofor
Pohlavní rozmnožování – splývání gametangií (gametangiogamie)
Štětičkovec – špatně uskladněné potraviny, výroba antibiotik
Kropidlák – černý povlak, znehodnocování potravy
Paličkovice nachová – parazitická houba na žitě, přeměňuje obilky na námel, prorůstá do klasů
Padlí – parazit, bělavé povlaky na rostlinách
Houby s plodnicemi – ucháč obrovský, smrž jedlý, lanýž, mísenka oranžová, dřevnatka

Deuteromycety

Plíseň šedá – plesnivění jahod
Hlízenka ovocná – plody jablek, soustředné kružnice, nemoc monilióza
Strupovitost jabloní
Bouchorovitost slivoní
Rakovina ovocných stromů

Houby stopkovýtrusné

Vyšší houby
Mnohobuněčné
Podhoubí přehrádkované – póry soudečkovitý tvar
Saprofyté nebo parazité
Plodnice i bez plodnic
Houby s plodnicemi mají na sobě obaly
Nepohlavní rozmnožování – výtrusy (spory)
Pohlavní rozmnožování – splynutí primárního podhoubí, bazidie (výtrusnice)
Hymenium – výtrusorodá vrstva

Dřevokazné houby

Odkryté podhoubí, neomezeného růstu
Dřevomorka domácí – vlhké prostředí, poškozuje dřevo (kostkovaná hniloba)
Chorože
Outlovka pestrá
Březovník obecný

Břichatky

Uzavřené plodnice
Pýchavka bradavičnatá
Pýchavka obrovská – vatovec

Pečárkovité

S plodnicemi
Stav mykorhizy
Žampionovité – volně v přírodě, žampion polní
Hřibovité – hřib dubový, hřib smrkový, křemenáč osikový, klouzek sličný, kozák březový
Holubinkovité – holubinka révová, holubinka namodralá, ryzec pravý
Čirůvkovité – špička obecná, penízovka sametonohá, čirůvka májovka, václavka obecná
Muchomůrkovité – muchomůrka růžová (masák), tygrovaná, červená, zelená
Houby bez plodnic – vícebuněčné bazidie
Rzi – parazité na lipnicovitých rostlinách, střídání hostitelů, rez travní, rez vejmutovková
Sněti – na obilninách, sněť pšeničná, sněť ječná, sněť kukuřičná

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník