Hmyz

Entomologie – nauka o hmyzu
Druhově nejbohatší – 75% všech druhů
Pevný kutikulární kryt
Rozvoj smyslových orgánů
Vznik křídel
Kosmopolité – všudypřítomní
Tvarová rozmanitost
Tělo – 3 části (hlava, trup, zadeček)
Hlava – vznik srůstem 6 článků
Kousací ústní ústrojí – svrchní pysk, jeden pár kusadel, jeden pár čelistí, spodní pysk
Další přeměny ústního ústrojí – sací (motýl), bodavě sací (komár), lízací (včela)
Hruď – 3 nesrostlé články (předohruď, středohruď, zadohruď), pohyb
Končetiny – 3 páry, kráčivé (kyčle, příkyčlí, stehno, holeň, chodidlo)
Další typy končetin – skákací (kobylka), hrabavá (krtonožka), loupeživá (kudlanka), plovací (vodní ploštice), přichycovací (veš)
Křídla – vznik vychlípením pokožky, vyrůstají z druhého a třetího článku, vyztuženy žilnatinou
Přeměny – krytky (kobylky), krovky (brouci), polokrovky, redukce 2. páru (mouchy), zakrnění
Zadeček – až 12 článků, zakrnělé nebo přeměněné končetiny
Cévní soustava – otevřená, hřbetní céva
Dýchací soustava – vzdušnice, vodní larvy vyvinuté tracheální žábry
Trávicí soustava – trubicovitá, 1 až 3 páry slinných žláz s koagulačními látkami
Nervová soustava – gangliová, žebříčkovitá, v hlavě velké mozkové ganglium
Smysly – složené oči, tykadla, stridulace (vyluzují zvuky), tympanální orgány (sluch), instinkty
Rozmnožování – gonochoristé, nápadný pohlavní dimorfismus
Nedokonalá proměna – 3 stadia (vajíčko, larva, dospělec)
Larva – svlékání, stejné ústní ústrojí, složené oči, článkované končetiny, základy křídel
Dokonalá proměna – 4 stadia (vajíčko, larva, kukla, dospělec)
Larva – nepodobná dospělci, jednoduché oči, bez křídel, jiné ústní ústrojí
Kukla – klidové stadium, vznikají křídla, ústní ústrojí
Kokon – ochrana kukly

Bezkřídlí

Nevyvinutá křídla
Drobní živočichové
Tělo kryté šupinkami
Jeden pár tykadel, štěty na zadečku
Přímý vývoj, hromadně
Rybenka domácí – noční druh

Křídlatí - hemimetabola

Jepice

Štíhlé dlouhé tělo, zadeček tři dlouhé štěty
2 páry blanitých křídel, hustá žilnatina
Život asi jeden den
Jepice obecná, jepice podeňka

Vážky

Velký hmyz
2 páry křídel s hustou nervaturou
Dravé larvy žijí ve vodě
Vymrštitelný spodní pysk – maska
Motýlice obecná, motýlice lesklá
Šídlo modré, vážka ploská

Švábi

Kožovitá přední křídla – krytky
Noční všežravci – škůdci
Samice kladou vajíčka v chitinových schránkách (ootékách)
Larvy žijí společně s dospělci
Šváb obecný, rus domácí

Škvoři

Zadeček zakončený klíšťkovitými štěty
Škvor obecný

Rovnokřídlí

1. pár křídel kožovité, ztvrdlé krytky
2. pár široká blanitá křídla
Poslední pár nohou – nohy skákací
Schopnost stridulace – vydávání zvuků
Kobylky – dlouhá tykadla, dravci
Kobylka zelená, kobylka hnědá
Cvrček polní, cvrček domácí, krtonožka obecná (přední nohy hrabavé)

Saranče

Krátká, silná tykadla
Býložravci
Saranče páskovaná, saranče vrzavá, saranče stěhovavá

Kudlanky

Protažená předohruď
Dravci, napodobují části rostlin
Manželský kanibalismus
1. pár nohou je silný – uchopovací
Kudlanka nábožná

Všekazi

Termiti
Sociální hmyz s kastami
Živí se dřevem – tráví celulózu
Všekaz jihoevropský

Strašilky

Tvarem napodobují prostředí (mimikry)
Pakobylka indická, lupenitka

Všenky

Druhotně bezkřídlí ektoparaziti ptáků a savců
Všenka psí – mezihostitel tasemnice

Vši

Ektoparaziti savců
Druhotně bezkřídlí
Ústní ústrojí bodavě savé, nohy přizpůsobené k přichycování
Vajíčka – hnidy
Přenašeči skvrnitého tyfu
Veš dětská, veš šatní, veš muňka

Ploštice

Dravci, býložravci, ektoparaziti rostlin a živočichů
Ústní ústrojí bodavě sací ve tvaru chobotu
1. pár křídel – polokrovky
Vodní ploštice – nohy přizpůsobené k veslování, krátká tykadla
Splešťule blátivá, znakoplavka obecná, bruslařka obecná, vodoměrka štíhlá
Suchozemské ploštice – dlouhá tykadla
Ruměnice pospolná, kněžice zelná, štěnice domácí

Stejnokřídlí

Suchozemský hmyz, škůdci
Mšice – střídání partenogeneze s generací oboupohlavní
Vlnatka krvavá, mšice maková
Puklice švestková
Křísové – samci vydávají cvrčivé zvuky
Cikáda sedmnáctiletá, cikáda chlumní, pěnodějka obecná
Mera jabloňová
Molice skleníková

Křídlatí - holometabola

Síťokřídlí

2 páry blanitých křídel s velmi hustou žilnatinou
Zlatoočka skvrnitá, mravkolev běžný

Dvoukřídlí

1. pár blanitých křídel s redukovanou žilnatinou
2. pár zakrnělý, přeměněný v paličkovitá kyvadélka (haltery) – rovnovážné ústrojí
Značný převážně negativní hospodářský význam
Tiplice zelná, komár pisklavý, anofeles čtyřskvrnný (malárie), bedlobytka hřibová
Ovád hovězí, střeček ovčí, moucha domácí, bodalka tse-tse (spavá nemoc), masařka obecná (vajíčka do masa), vrtule třešňová, octomilka obecná (genetické pokusy)

Blanokřídlí

Dva páry blanitých, řídce žilkovaných křídel
Samičky mají kladélko někdy přeměněné v žihadlo
Opylovači
Širopasí – zadeček přisedá na hruď celou šířkou, larvy – housenice
Pilatka švestková, pilořitka velká, ploskohřbetka smrková (holožíry – požírání jehlic)
Štíhlopasí – zadeček spojen s hrudí stopkou
Lumek velký (vajíčka do larev), lumčík žlutonohý (vajíčka do housenek běláska zelného)
Žlabatky – larvy v rostlinných pletivech (vznik novotvarů – hálky)
Žlabatka listová, žlabatka růžová
Mravenci – společensky žijící hmyz, morfologicky odlišné kasty
Mravenec dřevokazný, mravenec lesní, mravenec obecný, mravenec žlutý
Vosa útočná (jednoletá společenstva), vosa obecná, sršeň obecná, čmelák zemní
Včela medonosná – trvalá společenstva, matka, dělnice, trubci

Blechy

Ektoparaziti ptáků a savců
Druhotně bezkřídlý hmyz
3. pár nohou uzpůsoben ke skákání
Blecha obecná, blecha morová (přenašeč moru), blecha psí

Motýli

Ústní ústrojí – sosák
2 páry křídel, pokryté barevnými šupinkami (synchronní pohyb)
Larva – housenka
Slinné žlázy přeměněny – produkující hedvábné vlákno (spřádání zámotků před zakuklením)
Obaleč jabloňový, píďalka angreštová, lišaj smrtihlav, bourec morušový (přírodní hedvábí), bekyně mniška (škůdce smrků), babočka admirál, babočka paví oko, otakárek fenyklový, bělásek zelný, žluťásek řešetlákový, mol šatní, můra gama

Brouci

Sklerotizované tělo, silně chitinizovaný 1. pár křídel (krovky)
Masožraví – larvy i dospělci jsou dravci
Střevlík měděný
Krajník pižmový
Potápník vroubený – 3. pár nohou veslovací
Všežraví – pohyblivé kyčle zadního páru nohou
Vodomil černý – 2 páry plovacích nohou
Hrobařík obecný, mrchožrout housenkář (dekompozitoři – rozkladači mršin)
Roháč obecný – nápadný pohlavní dimorfismus
Chrobák velký
Chroust obecný – býložravá larva (ponrava), hrabavé nohy
Kovařík černoskvrnný – býložravé larvy (drátovci)
Světluška menší – bioluminiscence (světélkování)
Kožojed obecný
Červotoč proužkovaný – larva v suchém dřevu
Slunéčko sedmitečné – predátor mšic
Potemník moučný – larvy (mouční červi)
Tesařík obecný – dlouhá nitkovitá tykadla
Mandelinka bramborová
Lýkožrout smrkový – larvy ve dřevě a lýku

Význam hmyzu

Využívání nejrůznějších potravních zdrojů
Opylovači – nezbytnost pro rozmnožování rostlin
Škůdci rostlin – saranče pustinná (požírají celé rostliny), býložravé ploštice (přenos viróz), žlabatky (chlupaté hálky), housenky (okusování), larvy (červivost), krtonožka (ničí kořeny)
Dřevokazný hmyz – larvy (hlodání chodeb), kůrovcovití (dovnitř kmenů), lýkožrouti
Škůdci zásob – šváb, mravenec, červotoč spížní (znehodnocování mouky), kožojedi, moli
Cizopasníci – užitečné, dravé druhy, ničí se navzájem, obrovská spotřeba potravy
Cizopasníci na obratlovcích – komáři, muchničky, ovádi, bodalky (trapiči dobytka)
Přenašeči původců onemocnění – veš šatní (skvrnitý tyfus), blechy (mor), komáři (malárie)
Likvidátoři mrtvých živočichů – masařky, mrchožrouti, hrobaříci
Užitkový – včela medonosná (med), bourec morušový (hedvábí), octomilka (genetika)
Hubení hmyzu – pasti (mucholapky), insekticidy, sterilanty, juvenoidy, biologický boj

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník