Hlísti (Nemanthelmintes)

Parazité, ve vodě, v půdě
Několik milimetrů až několik metrů
Protáhlé, válcovité, nečlánkované, na příčném řezu kulovité tělo
Pseudocoel – nepravá druhotná tělní dutina, potlačen mezenchym, napíná pokožku
Na povrchu – jednovrstevná pokožka, syncytium (parazité, shluky buněk)
Kožně svalový vak – hladké svaly, podélná svalovina
Dýchání – celým povrchem těla
Nevyvinutá cévní soustava
Trubicovitá trávicí soustava
Vylučovací soustava – protonefridie (bez plaménkové buňky)
Nervová soustava – gangliová (ganglie spojené obhltanovým prstencem), provazcovitá
Rozmnožování – gonochoristé (pohlavní dimorfismus – dvoutvárnost)
Vývoj přímý i nepřímý

Vířníci

Mikroskopičtí
Vířivý aparát – přihánění potravy
Některé druhy přisedlé, lepivá noha
V trávicí soustavě žláza hepatopankreas – napomáhá trávení
Rozmnožování – partenogeneze (vývoj jedinců z neoplozených vajíček)
Přežívají nepříznivé podmínky ve stavu anabiózy (strnulosti)
Hrotenka dvourohá
Krunýřenka

Hlístice

Parazité – přizpůsobení trávicí soustavou
Okolo ústního otvoru svalnaté pysky
Kutikulární zuby, svalnatý savý hltan
Rozmnožování – samečci vyvinuté spikuly (rozšiřování pohlavního otvoru samičky)
Střídání hostitelů, nadprodukce vajíček
Škrkavka – způsobuje askaridózu, u dětí, bolesti břicha, nemyté ovoce, zelenina
Prevence – hygiena, omývání jídla, mytí rukou
Roup dětský – oxyuriáza, malé velikosti, okolo řitě, nechutenství
Svalovec stočený – ve svalech prasat
Vlasovci – oční, mízní (v mízovodech)
Háďátko pšeničné – na obilí
Háďátko řepné – i na bramborách
Háďátko zhoubné – v půdě, napadá stonky

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník