Hierarchické uspořádání organismů

Podle složitosti organismů

Nebuněčné organismy

Viry - vnitrobuněční parazité
Stavební jednotka - virion (nukleové kyseliny a bílkoviny)
Nemají vlastní metabolismus
Neumí se samovolně rozmnožovat
Onemocnění - chřipka, rýma, spalničky, příušnice, HIV, ...

Jednobuněčné organismy

Rostliny (řasy), živočichové (prvoci), houby (kvasinky), bakterie, sinice
Buňka vykonává všechny životní funkce
Buněčné kolonie - propojování buněk, rozrůznění funkcí

Mnohobuněčné organismy

Miliony buněk
Většina živočichů, rostlin a hub
Buňka → tkáně → orgány → orgánové soustavy → organismus

Obligátní společenstva

Vyšší organismy, slučování jedinců, dělba práce (včely, termiti)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník