Eukaryotní buňka

Eukaryota (jaderní)
Houby, rostliny, živočichové
Rozmanité tvary
Pravé jádro
Mnohobuněčné organismy

Buněčné povrchy

Buněčná stěna - živočišná nemá, permeabilní, vyztužená sacharidy, organická (impregnace), anorganická (inkrustace), obsahuje plazmodesmy (komunikace mezi buňkami), ochrana a tvar
Cytoplazmatická membrána - fosfolipidy a bílkoviny, regulace pohybu látek ven a dovnitř

Příjem a výdej látek

Příjem (endocytóza) - fagocytóza (aktivně tvoří výběžky) a pinocytóza
Přenašeče - aktivní přenos
Difuze - pasivní přenos
Výdej (exocytóza)

Buněčný obsah

Cytoplazma - uloženy v ní organely

Membránové organely

Mitochondrie

Submikroskopické
Stovky až tisíce
Semiautonomní
Zajišťují dýchání
ATP (kyselina andenosintrifosforečná) - makroergní vazby, přenašeč a dodavatel energie
Plastidy - jen v rostlinné, semiautonomní, chloroplasty (chlorofyl - FTS), chromoplasty (xantofyl - pigment), leukoplasty (bezbarvé - škrob)

Endoplazmatické retikulum

Submikroskopické
Blízko jádra
Soubor plochých měchýřků spojených kanálky
Drsné e.r. - na povrchu ribozomy, proteosyntéza
Hladké e.r.
Řídí rychlost postupu látek přes přenašeče

Golgiho komplex

Submikroskopický
Napojen na e.r.
Odškrcování váčků v e.r.
Váčky do g.k.
Úprava látek z e.r.
Odškrcení v g.k.
Odškrcené váčky jdou k organelám nebo ven

Lysozómy

Nejsou v rostlinné buňce
Kulovitý tvar
Submikroskopické
Ohraničené membránou
Vznik odškrcováním z e.r. a g.k.
Obsahuje rozkládané enzymy
Nitrobuněčné trávení
Obrana
Autolýza - odstranění nepotřebných a poškozených částí buňky

Vakuoly

Živočišná buňka nemá
Mikroskopická
Jednoduchá biomembrána - tonoplast
Barviva antokyany a flavony
Enzymy - rozkladná funkce
Regulace vnitřního napětí - turgor

Nemembránové organely

Ribozomy

Volně v cytoplazmě nebo na drsném e.r.
rRNA a bílkoviny
Probíhá proteosyntéza

Cytoskeletální soustava

Energie chemická se mění na energii kinetickou
Tvořena mikrotubuly a mikrofilamenty

Inkluze

Látky zásobní nebo odpadní

Jádro

Nukleus, karyon
Řídící organela
Má jadérko - tvorba rRNA
Chromatin - nerozlišená jaderná hmota

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník