Dýchací soustava

Dýchání (respirace) – neustálá výměna dýchacích plynů
Vnější dýchání (zevní, plicní) – výměna dýchacích plynů mezi vzduchem a krví
Vnitřní dýchání (tkáňové) – výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáněmi
Buněčné dýchání – v mitochondriích, oxidace živin
Horní dýchací cesty – dutina nosní, nosohltan
Dolní dýchací cesty – hrtan, průdušnice, průdušky, průdušinky, plicní sklípky
Nos – kosti nosní, chrupavky
Dutina nosní – předehřívání a zvlhčování vzduchu, čich
Řasinkový epitel – zachycování nečistot v dutině nosní
Čichová sliznice – vystýlá dutinu nosní a vedlejší dutiny nosní, produkce hlenu
Vedlejší dutiny nosní – rezonance zvuku
Nosohltan – horní část hltanu, vyústění Eustachovy trubice (spojení se středním uchem)
Nosohltanové mandle – uzel lymfatické tkáně, brání šíření infekce
Hrtan – pohyblivě spojené chrupavky (štítná – ohryzek, prstencová)
Hrtanová příklopka (záklopka) – zabraňuje vniknutí cizích předmětů do dýchacích cest
Hlasivkové chrupavky – nesou hlasivkové vazy (rozechvěním vzniká zvuk)
Zánět hlasivek způsobuje chrapot
Průdušnice – vyztužená podkovovitými chrupavkami, vystlána sliznicí s řasinkovým epitelem
Průdušky – párové trubice do plic, vyztužené chrupavkami
Průdušinky – v plicích kolem 250 tisíc, ve stěnách hladká svalovina
Plicní lalůčky – v jednom 12 – 18 plicních váčků
Plicní sklípky – v jedné plíci až 350 milionů, stěny pokrývá respirační epitel
Mechanika dýchání – dýchací pohyby zajišťují dýchací svaly
Bránice (odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní), mezižeberní svaly, pomocné dýchací svaly
Vdech (inspirace) – bránice se pohybuje dolů, zevní mezižeberní svaly zvedají hrudník
Výdech (exspirace) – bránice se vrací zpět (pasivní pohyb), vnitřní mezižeberní svaly
Při aktivní činnosti usilovné dýchání – pomocné dýchací svaly
Břišní (brániční) dýchání – hlavní uplatnění bránice, především muži
Žeberní dýchání – hlavní uplatnění mezižeberní svaly, především ženy
Ventilace plic – výměna vzduchu v plicích
Hloubka dýchání – objem vzduchu, vyměněný v plicích při jednom dechu (0,5 litru v klidu)
Frekvence dýchání – počet dechů za minutu (16 – 18)
Minutový dechový objem – 7 – 9 litrů za minutu
Vitální kapacita plic – množství vzduchu, které se vymění v plicích při maximálním vdechu a výdechu, ukazatel výkonnosti plic, 4,5 litru
Maximální vdech (reservní vdechový objem) – 2,5 litru
Maximální výdech (reservní výdechový objem) – 1,5 litru
Zbytkový vzduch (reziduální objem) – 1 – 1,5 litru
Celková kapacita plic – vitální kapacita plic + zbytkový vzduch, 6 litrů
Kyslíkový dluh – při tělesné námaze, přeměna glykogenu na kyselinu mléčnou, svalová únava
Vdechovaný (atmosférický) vzduch – 21% kyslík, 0,03% oxid uhličitý
Alveolární vzduch – 14% kyslík, 5,6% oxid uhličitý
Vydechovaný vzduch – 16% kyslík, 4% oxid uhličitý
Výměna dýchacích plynů závisí na tlakovém spádu a difuzi plynů, probíhá v alveolách
Přenos kyslíku – fyzikálně rozpuštěný v krevní plazmě, přenos přes hemoglobin erytrocyt 98%
Oxyhemoglobin – kyslík s hemoglobinem, světle červený
Karboxyhemoglobin – oxid uhelnatý s hemoglobinem, pevnější vazba
Methemoglobin – dusičnany nebo dusitany s hemoglobinem, dvojmocné železo na trojmocné
Nebezpečí u kojenců – příliš mnoho dusíku, neumí přenášet kyslík, modrání
Přenos oxidu uhličitého – fyzikálně rozpuštěný v krevní plazmě 5 – 8%, ve formě hydrogen uhličitanového aniontu 67 – 85%, vázaný na hemoglobin 10 – 25% (karbaminohemoglobin)
Řízení dýchání – ústředí v prodloužené míše, míšní nervy, chemoreceptory, mozková kůra
Obranné dýchací reflexy – nepodmíněné (vrozené), způsobeny drážděním sliznice nosní (kýchání) a dýchacích cest (kašlání)
Chřipka – virové onemocnění horních cest dýchacích
Nemoci – katary dýchacích cest, rýma, laryngitida, angína, bronchitida, zápal plic, tuberkulóza, astma, alergie, zaprášení plic (antrakóza, silikóza), rakovina plic
Úraz – pneumotorax (proražení hrudníku, splasknutí plic)

Plíce

Vznik vychlípením z hltanu
Párový orgán v dutině hrudní na bránici
Hmotnost kolem 1kg
Měkká houbovitá tkáň, narůžovělá barva (kuřáci šedé až černé plíce)
Pravá plíce trojlaločná, levá plíce dvojlaločná (kvůli srdci)
Pohrudnice – vazivová blána, vystýlá dutinu hrudní, citlivá, zánětlivá
Poplicnice – tenká vazivová blána, necitlivá
Pohrudniční štěrbina – mezi pohrudnicí a poplicnicí, vyplněna tekutinou, snadný pohyb plic
Plicní branka (hilus) – místo vstupu průdušek, tepen, mízních cév a nervů do plic
Za jeden den projde plícemi 10-12 tisíc litrů krve

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník