Dělení pletiv

Pletiva - soubory buněk stejného tvaru, původu a funkce
Nižší rostliny - řasy (tělo: stélka, nerozlišená pletiva)
Vyšší rostliny - mechorosty (tělo: stélka, náznak rozlišování pletiv)

podle tvaru a tloušťky buněčných stěn

Parenchym - tenké buněčné stěny, velké interceluláry
Prozenchym - tenké buněčné stěny, minimální interceluláry
Kolenchym - nerovnoměrně široké buněčné stěny
Sklerenchym - silné buněčné stěny

podle způsobu vzniku

Pravá - po rozdělení zůstávají pohromadě
Nepravá - druhotné seskupení a srůst buněk

podle schopnosti dělení

Dělivá - primární

Parenchym
Intenzivní dělení
Velká jádra
Nemají vakuolu
Iniciála - jediná dělivá buňka
Primární zestárnou a přemění se na trvalá, specializovaná pletiva

Dělivá - sekundární

Diferencovaná síť pletiv
Obnovení schopnosti dělení
Kambium - mízní pletivo, v cévních svazcích
Felogen - korkotvorné pletivo, druhotné tloustnutí

Trvalá - krycí

Ztratily schopnost dělení
Specializace na jiné funkce
Ochrana
Základem pokožka - nadzemní (epidermis) a podzemní (rhizodermis)
Epidermis - 1 vrstva, prozenchym, bezbarvé, kutikula (brání vypařování) a průduchy (dýchání)
Rhizodermis - nemá kutikulu ani průduchy
Průduchy - stomata, přeměnou pokožkové buňky, dýchání a vypařování, na listu
Trichomy - chloupky pokožkových buněk, krycí, žláznaté, žahavé, mohou i ztvrdnout (ostny)
Hydatody - vodní skuliny, výdej vody v kapkách (slzení - gutace), energeticky náročné
Korek - druhotné krycí pletivo, felogen, v kořenu a stonku

Trvalá - vodivá

Rozvod živin, zpevnění a vyztužení rostlinných orgánů (nižší rostliny nemají)
Dřevní cévní svazky (xylém) - rozvod vody a minerálních látek, transpirační proud, vodivé dráhy vznikají z buněk nad sebou vymizením přepážek - cévice (tracheidy, primitivnější, úzké a dlouhé) a cévy (tracheje, dokonalejší, úplné vymizení přepážek, zpevněné stěny)
Lýkové cévní svazky (floém) - rozvod vody a organických látek, sestupný transport, vodivé dráhy - sítkovice (živé buňky bez jádra, tenké buněčné stěny, jen 1 vegetační období)
Typy cévních svazků - kolatelární (bočný), bikolatelární (dvoubočný), radiální (paprsčitý), koncentrický (soustředný)
Rozmístění cévních svazků ve stonku - kambiální kruh (dvouděložné) a roztroušené (jednoděložné)

Trvalá - základní

Vyplňují prostory mezi krycími a vodivými pletivy
Parenchymatické živé buňky přizpůsobené funkcím
Asimilační pletivo - chlorenchym, hodně chloroplastů, list a stonek
Zásobní pletivo - ukládání zásobních látek, leukoplasty, kořen
Provětrávácí pletivo - vzdušné, aerenchym, dýchání
Vyměšovací pletivo - hromadění látek
Vyplňovací pletivo - parenchym, vyplňuje prostory, dřeň ve stonku

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník