Dělení buněk

Rozmnožování buněk

Dělení prokaryotické buňky

Mateřská buňka - 1 chromozom → 2 chromozomy (zdvojnásobení počtu chromozomů - replikace a duplikace) → zaškrcení → 2 buňky dceřiné

Dělení eukaryotické buňky

Přímé (amitóza) a nepřímé (mitóza - vzniká diploidní buňka; meióza - vzniká haploidní buňka)

Přímé dělení

Dělení vysoce specializovaných nebo poškozených buněk
Nekontrolovatelné, rychlé dělení
Netvoří se žádný dělící aparát

Nepřímé dělení - mitóza

Vznik buňky s diploidním počtem chromozomů, somatické buňky
Vzniká mitotický aparát - centriol (stálá struktura, v blízkosti jádra, tvořena cytoskeletem) a dělící vřeténka (nestálá struktura, tvořena cytoskeletem, schopnost zkracovat se, napojena na centromeru)
Profáze - rozdělí se centriol a putuje na póly buňky, zviditelní se chromozómy (z chromatinu), zmizí jadérko, zmizí jaderný obal, vytvoří se dělící vřeténka
Metafáze - chromozomy se seřadí do rovníkové (ekvatoriální) roviny, propojení dělících vřetének, napojení na centromeru a centriolu, chromozomy se podélně rozdělí, ale zůstávají spojeny v místě centromery
Anafáze - chromozómy se rozdělí i v místě centromery, dochází ke zkracování dělících vřetének, na pólech 2n počet chromozomů
Telofáze - opak profáze, začíná se tvořit jaderný obal, tvoří se jadérko, vymizí dělící vřeténka, chromatin vzniká z chromozomů, začíná cytokyneze
Interfáze - mezi dvěma buněčnými děleními, replikace DNA, duplikace chromozomů

Nepřímé dělení - meióza

Vznikají haploidní buňky - gamety s n počtem chromozomů
Před dělením replikace DNA a duplikace chromozomů
Heterotypické dělení - 4 fáze, profáze delší a složitější, anafáze - k pólům odtahovány celé chromozomy (zpolovičnění počtu chromozomů)
Homeotypické dělení - totožné s mitózou, ale výchozí buňka je haploidní

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník