Chemické složení

Cukry (sacharidy), tuky (lipidy), bílkoviny (proteiny), nukleové kyseliny

Cukry

Jednoduché cukry (monosacharidy) - Glukóza, Fruktóza, Deoxyribóza, Ribóza
Disacharidy - Sacharóza, Maltóza, Laktóza
Oligosacharidy
Polysacharidy - Škrob, Glykogen, Celulóza, Chytin
Zdroj energie a stavební funkce

Tuky

Rostlinné a živočišné, kapalné (oleje) mazlavé (máslo, sádlo) a pevné (lůj, vosk)
Ochrana, termoregulace, stavební funkce (biomembrány), zásobárna energie

Bílkoviny

Tvoří 30%
Makromolekulární
Základní stavební jednotkou - aminokyseliny
Propojení pomocí peptidické vazby → polypeptidový řetězec
20 druhů aminokyselin (Leucin, Valin, Serin)
Živočišné (maso, mléko, vejce, tvaroh) a rostlinné (luštěniny)
Stavební, zásobní a obranná funkce
Tvorba - proteosyntéza (v cytoplazmě - Ribozomy)

Nukleové kyseliny

Makromolekulární
Základní stavební jednotka - nukleotid (báze + pentóza + kyselina fosforečná)
Báze - Adenin (A), Cytozin (C), Thymin (T), Gvanin (G), Uracil (U)
Cukry - ribóza a deoxyribóza

DNA - deoxyribonukleová kyselina

2 polynukleotidové řetězce
Objevili 1953 Watson, Crick a Wilkins
Složení - A,C,T,G + deoxyribóza
Tvorba - replikace
Báze spojeny vodíkovými můstky podle principu komplementarity
Nositel genetické informace

RNA - ribonukleová kyselina

Složení - A,C,G,U + ribóza
Přenos genetické informace
Stavební prvek

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník