Úrazy hlavy a ostatní poranění

Úrazy hlavy

Nevolnost, zvracení
Porucha chování, porucha řeči
Ochrnutí svalstva, bezvědomí
Krvácení z nosu a ucha
Později vznik brýlového hematomu (krevního výronu kolem očí)
Je-li postižený při vědomí, uložíme ho do polohy na zádech s mírně zakloněnou hlavou
Kontrolujeme stav vědomí postiženého (mluvíme s ním), uklidníme ho
Případná další poranění kryjeme obvazem, na ránu netlačíme
Postiženému nepodáváme jídlo, pití, analgetika ani jiné léky
Přivoláme Zdravotnickou záchrannou službu
Při bezvědomí postiženého položíme na záda a zajistíme průchodnost dýchacích cest
Postiženého uložíme do stabilizované polohy
Stále kontrolujeme stav postiženého

Otřes mozku

Otřes mozku je poranění mozku, které může nastat při všech úrazech, při nichž dochází k náhlému působení násilí na hlavu (úder, pád)
Okamžitá ztráta vědomí, která může být spojena s poruchami tepu a dechu
Po procitnutí - bolest hlavy, nevolnost, nauzea, zvracení, spavost
Ztráta paměti na okolnosti úrazu
Krátkodobá ztráta vědomí, v těžších případech bezvědomí několik hodin, dnů i týdnů

Zlomeniny

Silná bolestivost při pohybu a pohmatu
Nepohyblivost a nepřirozená poloha
Zduření a deforamce tvaru končetiny
Otok a krevní výron nad místem zlomeniny
Kost přerušena buď na jednom místě, nebo na více místech současně
U zavřených zlomenin slyšitelné drásoty při případném pohybu
U otevřených zlomenin je otevřená krvácející rána s patrnými úlomky kostí
U všech zavřených zlomenin provádíme první pomoc přes oděv, zraněného nesvlékáme
Zajistíme životně důležité funkce, provedeme protišoková opatření
Poraněnou končetinu dokonale fixujeme a znehybníme kloub nad a pod zlomeninou
U otevřených zlomenin nesmíme použít tlakový obvaz
Na ránu přiložíme sterilní krytí, úlomky kostí obložíme, obložení zajistíme proti posunutí a lehce obvážeme
Kloub nad a pod zlomeninou znehybníme pomocí dlahy
Zahájíme protišoková opatření
Přivoláme Zdravotnickou záchrannou službu

Zlomeniny horních končetin

Zraněného posadíme, pokud to jeho stav dovolí
Končetinu znehybníme pomocí velkého šátkového závěsu
Zlomené předloktí ještě zpevníme improvizovanou dlahou

Zlomeniny stehenní kosti

Zraněného vyprošťujeme z vozidla pouze ve výjimečných případech, kdy hrozí další akutní nebezpečí, vyprošťujeme jej velmi šetrně
Zraněného uložíme do polohy vleže
Obě končetiny podložíme a znehybníme (složenými šátky je svážeme k sobě)
V místech doteku vypodložíme kusem látky
Zavedeme protišoková opatření
Přivoláme Zdravotnickou záchrannou službu

Zlomenina bérce

Zraněného uložíme do polohy vleže
Je-li zlomenina zavřená, obě dolní končetiny svážeme k sobě, vypodložíme v oblasti kotníků a kolen
Je-li zlomenina otevřená, v místě krevního prosaku oděv široce obnažíme a ošetříme ránu sterilním obvazem
Končetinu znehybníme dlahami a podložíme
Přiložené vnější a vnitřní dlahy musí přesahovat přes dva klouby

Poranění kloubů, vykloubení

Nepřirozené postavení končetiny, otok a krevní výron
U ran zastavíme krvácení a přiložíme sterilní obvaz
Postižený kloub chladíme, znehybníme ve vynucené poloze (končetinu nikdy nenapravujeme)

Zlomeniny a poranění páteře

Bolesti v zádech, nemožnost narovnat se, poruchy citlivosti v končetinách
Máme-li podezření na zlomeninu krční páteře, hlavou postiženého hýbeme pouze v souvislosti se zajištěním dýchacích cest, pohyby s postiženým omezíme na co nejmenší míru
Ošetříme viditelná poranění
Svážeme dolní končetiny nad kotníky, nad koleny, nad stehny
Zraněného položíme na pevnou rovnou podložku
Znehybníme hlavu

Popálení

Při popálení hrozí rozvoj šoku, infekce, ztráta tvaru a funkce poškozené tkáně
Zabráníme dalšímu působení tepla
Chladíme popálená místa
Nedotýkáme se postižených ploch, rány nezasypáváme, nevtíráme do nich olej ani masti
Popáleniny ošetříme podle hloubky postižení
1. stupeň (pálící zarudlá kůže) - ochlazujeme čistou studenou vodou
2. stupeň (puchýře) - ochlazujeme čistou studenou vodou, sterilně překryjeme
3. stupeň (přiškvary) - rány neoplachujeme, pouze sterilně překryjeme
Popáleniny obličeje - chladíme čistou vodou, neobvazujeme

Poleptání

Při poleptání oka jakoukoliv chemikálií okamžitě vyplachujeme proudem čisté vody, a to nejméně 10 minut
Poleptání pokožky kyselinou i louhem
V obou případech okamžitě oplachujeme proudem čisté vody
Při poleptání kyselinou neutralizujeme roztokem jedlé sody nebo mýdlové vody
Při poleptání louhem neutralizujeme roztokem octové vody nebo kyseliny citronové
Postižené místo sterilně překryjeme
Zavedeme protišokové opatření
Přivoláme Zdravotnickou záchrannou službu

Otravy

Postiženému zajistíme přívod čerstvého vzduchu
Kontrolujeme jeho základní životní funkce

Infarkt myokardu

Prudká svíravá bolest na hrudníku
Celková slabost, nevolnost, zvracení
Pocity úzkosti, strach o život
Bledá, studeně opocená kůže
Postiženého uložíme v poloze na zádech s mírně podloženou horní částí těla
Chráníme ho před podchlazením, uklidňujeme, zabráníme mu v jakékoliv námaze
Kontrolujeme stav vědomí, jsme připraveni zahájit oživovací pokusy

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník