Složitější jízdní úkony

Odbočování

Před odbočováním si včas ujasníme, kterým směrem chceme pokračovat
Podíváme se do zpětného zrcátka (vnitřního a vnějšího)
Dáme znamení o změně směru jízdy
Zařadíme se (co nejblíže okraji naší části vozovky)
Posoudíme křižovatku (víme kdo má přednost, dáváme pozor na chodce)
Snížíme rychlost jízdy a sledujeme dění v křižovatce i kolem ní
Dáme přednost v jízdě (většinou musíme zastavit vozidlo)
Odbočíme (nevybočujeme z předpokládané dráhy průjezdu)
Zrychlujeme (přidáváme plyn, řadíme vyšší převodové stupně)

Předjíždění

Nebezpečné, vyžaduje správné vyhodnocení situace
Pohlédneme do zpětných zrcátek (zda nejsme již sami předjížděni)
Dáme znamení o změně směru jízdy vlevo
Vybočujeme a současně zrychlujeme
Po vybočení z původního směru jízdy vypneme směrová světla
Dodržujeme dostatečný boční odstup od předjížděného vozidla
Dáme znamení o změně směru jízdy vpravo
Pohlédneme do zpětného zrcátka
Zařazujeme se před předjížděné vozidlo
Plynule pokračujeme v jízdě

Otáčení

V obci objedeme blok domů
Na silnici se středním dělícím pásem se otočíme v místě, kde je pás přerušen
Na křižovatce, na které není provoz řízen, se můžeme otočit obdobně, jako bychom chtěli odbočovat doleva, obratem však otočíme automobil až do protisměru
Můžeme využít i čerpací stanici, jejímž areálem projedeme a vyjedeme do opačného směru
Využijeme vyústění jiné komunikace - zastavíme před vyústěním, zacouváme na tuto komunikaci, vyjedeme vpřed opačným směrem
Otočení na stejné komunikaci je nejsložitější a nejnebezpečnější - začneme u pravého okraje vozovky a obloukem zajedeme co nejdále k jejímu levému okraji, couváním vpravo zajedem zpět k pravému okraji vozovky, vyjedeme vpřed opačným směrem

Parkování

Podélné parkování jízdou vpřed

Je-li mezera mezi vozidly dvakrát delší než naše vozidlo
Pomalu jedeme podél vozidla před mezerou
Když je polovina našeho vozidla na úrovni nárazníku vedlejšího vozidla, stočíme volant směrem k okraji vozovky
Před tím, než přední kolo dosáhne okraje vozovky, otočíme volant na druhou stranu
Pomalu jedeme kolem okraje a plynule vyrovnáváme volant do přímého směru

Podélné parkování jízdou vzad

Zastavíme vedle vozu, za nějž budeme couvat, s bočním odstupem asi půl metru
Couváme, když jsou vozy na stejné úrovni, stočíme volant do krajní polohy směrem k okraji a dále couváme
Když přední okraj našeho vozidla míjí zadní část vedlejšího vozidla, stočíme volant do opačné krajní polohy a dále couváme
Když je vůz rovnoběžně s okrajem vozovky, vyrovnáme volant

Kolmé či šikmé parkování jízdou vzad

Zastavíme za volnou mezerou o dvě vozidla dále s bočním odstupem asi dva metry
Pomalu couváme, až dosáhne zadní okraj našeho auta na úroveň mezery
Stočíme volant směrem k okraji vozovky a dále couváme
Když je náš vůz rovnoběžně se stojícími vozidly, srovnáme volant do přímého směru a dále couváme až k okraji vozovky

Kolmé či šikmé parkování jízdou vpřed

Nadjedeme si
Na úrovni mezery stočíme volant, zajíždíme rovnoběžně s vedlejšími vozy
Udržíme si dostatečný odstup od vozidel vedle nás

Jízda s přívěsem

Tažené vozidlo i přívěs musí odpovídat příslušným technickým předpisům
Při jízdě s přívěsem se na nás vztahují předpisy pro jízdní soupravy
Jízdní vlastnosti automobilu s přívěsem se značně liší od samotného automobilu

Připojení přívěsu

Oj přívěsu zapojíme do spojovacího zařízení, zkontrolujeme pojistku
Pojistné spojovací zařízení (lanko) připojíme k tažnému vozidlu tak, aby při přerušení hlavního spojení nepadla oj přívěsu na vozovku
Připojíme elektrickou instalaci přívěsu k tažnému vozidlu a zkontrolujeme osvětlení přívěsu
Podle potřeby překontrolujeme tlak vzduchu v pneumatikách přívěsu
Zkotrolujeme, jaký máme výhled z vozidla zpětnými zrcátky (musíme vidět za přívěs)
Bereme v úvahu rozměry soupravy
Hmotnost soupravy - zhoršuje schopnost akcelerace, prodlužuje brzdnou dráhu
Rychlost jízdy s přívěsem snižujeme pro zvýšení stability soupravy

Vlečení vozidla

Zjistíme, kde jsou vlečná oka
Je-li lano na konci opatřeno smyčkami, provlečeme je oky, část lana protáhneme smyčkou a zajistíme kolíkem
Má-li lano na konci jednu smyčku, protáhneme volný konec lana vlečným okem a poté smyčkou
Vozidlo určené k vlečení musí mít vždy funkční řízení, pokud bude vlečeno na laně, musí mít kromě toho i funkční brzdy
Oba řidiči si domluví jednozančný způsob dorozumívání během jízdy

Vlečení na laně

Lano musí být při vlečení napnuto
Řidič vlečného automobilu při rozjíždění a při řazení citlivě pracuje se spojkou
Vlečený automobil musí mít zapnuto zapalování

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník