Rány a krvácení

Ranou označujeme každé porušení souvislosti kůže, sliznice nebo povrchu orgánu
Rány povrchové a hluboké, plošné
Rány tržné, sečné, bodné, zhmožděné
Krvácení, ztráta tkání, bolest

Základní principy ošetření rány

Rány se nikdy nedotýkáme rukama
Krvácející poranění ošetřujeme s použitím ochranných rukavic
Rány nevysušujeme, nevyplachujeme
Je-li zraněna končetina, podložíme ji
Zastavíme krvácení
Po zastavení krvácení zakryjeme ránu sterilním obvazem
Zraněného uklidníme a přivoláme lékaře
Pravidelně kontrolujeme obvaz a celkový stav zraněného
Prosté odřeniny omyjeme čistou vodou, dezinfikujeme
Cizí tělesa z rány nevytahujeme a neodstraňujeme
Volně plovoucí cizí těleso v oku odstraníme pomocí čistého kapesníku nebo vody
Krvácení dělíme na žilní (krev vytéká) tepenné (krev stříká) a vlásečnicové (mírné)

Zastavení krvácení

Při žilním krvácení stlačíme oba konce krvácející žíly (okraje rány)
Je-li postižena končetina, zvedneme ji do výše (zmenšíme přítok krve)
Krvácení zastavíme tlakovým obvazem
Při mírném krvácení vystačíme s pevným stlačením krvácející rány polštářkem z mulu
Při masivním krvácení zasáhneme okamžitě - zastavíme přítok krve do tepny (stisknutím cévy proti kosti na místě poranění)

Tlakové body na hlavě

Krvácení na přední polovině hlavy a na krku - tiskneme krkavici
Krvácení z krční tepny - stlačení tepny v ráně (nikdy ne obě krční tepny najednou)
Krvácení v oblasti ramena a lopatky - stiskneme tepnu podklíčkovou v jamce nadklíčkové
Krvácí-li rána po stisknutí dále, je to známka nedostatečného nebo nevhodného místa tlaku

Tepenné krvácení z končetin

Končetinu zvedneme, stiskneme příslušný tlakový bod
Na ránu přiložíme tlakový obvaz a končetinu znehybníme
Nebo nad ránu přiložíme zaškrcovadlo, na ránu dáme sterilní krytí a krycí obvaz

Tlakový bod na horní končetině

Stiskneme tepnu pod dvojhlavým svalem na vnitřní straně paže v polovině kosti pažní
Nebo stlačíme tepnu v lokti tlakovým obvazem a manžetou při krajním ohybu v lokti

Tlakové body na dolní končetině

Stlačíme tepnu stehenní pod rozhraním střední a vnitřní třetiny tříselného vazu tlakem navenek a dolů
Stlačíme tepnu podkolenní tlakovým obvazem a manžetou při krajním ohybu bérce
Stlačíme tepnu stehenní a podkolenní krajním ohybem celé končetiny

Zaškrcovadlo

Stlačíme přívodnou tepnu prstem
Končetinu držíme ve zvýšené poloze
Připravíme si pomůcky pro zatažení, aniž povolíme tlak prstu na tepně
Za neustálého tlaku vineme gumové obinadlo kolem celé končetiny
Oba konce zauzlíme na vnější straně končetiny
Po zastavení tepenného krvácení přiložíme tlakový obvaz a končetinu znehybníme
Pozor, nejdelší doba pro zatažení či zaškrcení končetiny je 2 hodiny, jinak hrozí nebezpečí odumření končetiny
Zraněného nikdy neponecháme bez dozoru

Ostatní krvácení

Krvácení z ucha - přiložíme obvaz na ucho, s hlavou zacházíme opatrně, položíme do stabilizované polohy na stranu krvácejícího ucha, přivoláme rychlou lékařskou pomoc
Krvácení z úst - předkloníme hlavu, přiložíme studený obklad na zátylek
Krvácení z nosu - předkloníme hlavu, stiskneme nosní křídla, studený obklad na zátylek

Vnitřní krvácení

Celková bledost, rychlá únavnost, spavost, časté zívání
Chladné a studeně vlhké okrajové části těla
Tep se zrychluje a je stále méně hmatný, mizí nejdříve na okrajových částech těla
Postiženého uložíme do vodorovné polohy na zádech se sníženou hlavou a výše uloženými končetinami
Při zástavě dýchání provádíme umělé dýchání
Provedeme protišoková opatření
Přivoláme nebo zajistíme okamžitý převoz do nemocnice

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník