Příslušenství motoru

Palivová soustava

Zajišťuje dopravu paliva z nádrže k motoru a přípravu palivové směsi

Palivová soustava zážehového motoru

Palivová nádrž s palivoměrem - zásoba paliva
Čističe (filtry) paliva a vzduchu - zbavují palivo a nasávaný vzduch nečistot
Palivové dopravní čerpadlo - přivádí přečištěné palivo k motoru palivovým potrubím
Palivové potrubí - přívod přečištěného paliva
Zařízení pro přípravu palivové směsi - vstřikování nebo karburátor připravuje palivovu směs, která je sacím potrubím nasáta do válce a zde po stlačení zažehnuta elektrickou jiskrou
Palivo nesmí unikat, hrozí vážné nebezpečí požáru
Údržba spočívá v pravidelné výměně palivových a vzduchových čističů

Palivová soustava vznětového motoru

Palivová nádrž s palivoměrem - zásoba nafty
Palivové dopravní čerpadlo - přivádí naftu k motoru palivovým potrubím
Palivové potrubí - přívod nafty
Čističe paliva - zbavování nečistot
Vysokotlaké palivové vstřikovací čerpadlo - potřebný tlak nafty
Vysokotlaké potrubí ke vstřikovačům - proudění nafty
Vstřikovače - vstříknutí stlačené nafty do válců
Elektrické žhavící svíčky - pomoc pro dosažení potřebné teploty pro vznícení paliva
Čističe (filtry) vzduchu - čistění vzduchu nasávaného do válců
Přečistěný vzduch je písty intenzivně stlačen, silně se zahřeje a v přesně stanoveném okamžiku je do něj pod vysokým tlakem vstříknuta rozprášená nafta, nafta se v horkém vzduchu vznítí a začíná hořet, zvětšuje svůj objem, tlačí píst dolů, motor vykonává práci
Palivo nesmí unikat, hrozí vážné nebezpečí požáru
Údržba spočívá v pravidelném seřízení vstřikovačů a výměně čističů paliva a vzduchu

Závady palivové soustavy motoru

Nedostatek paliva v nádrži - výhodné vozit alespoň pětilitrový kanystr s rezervou paliva
Zanesení palivové soustavy nečistotami či vodou - necháme zkontrolovat, vyčistit či vyměnit
Závada palivového čerpadla - necháme odstranit v odborném servisu
Samovolné zastavení vznětového motoru - přerušení dodávky paliva do spalovacího prostoru

Pohonné hmoty

Používáme pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem
Je-li vozidlo se zážehovým motorem vybaveno katalyzátorem, smí být použit pouze bezolovnatý benzin
U některých starších vozidel bez katalyzátoru je třeba přidat do bezolovnatého benzinu příslušné množství aditiva
U vznětového motoru rovněž respektujeme požadavek výrobce
U motorové nafty se mohou při nízkých teplotách vyloučit parafinové částice

Elektrická zapalovací soustava

Nezbytné příslušenství zážehového motoru
Upravuje elektrický proud pro zapálení palivové směsi v zážehovém motoru

Hlavní části zapalovací soustavy

Spínací skříňka - zapnutí či vypnutí, klíček v zapalování
Zdroj elektrické energie - akumulátor (dodání energie pro start motoru) a alternátor (dodávání energie, je-li motor v chodu)
Zařízení pro úpravu elektrické energie - cívka zajišťuje přeměnu napětí používaného vozidla na napětí potřebné pro zapálení směsi ve válcích
Zařízení pro rozdělení elektrické energie - rozdělovače k jednotlivým válcům motoru
Vysokonapěťové kabely - elektrické vedení ke svíčkám jednotlivých válců
Elektrické zapalovací svíčky - přeskočení elektrické jiskry, zažehnutí palivové směsi
Údržba spočívá v pravidelné výměně zapalovacích svíček a seřízení zapalovací soustavy
Zanedbání stavu zapalovací soustavy vede ke snížení výkonu motoru a zvýšení spotřeby benzinu

Závady elektrické zapalovací soustavy

Zapalování nepracuje vůbec - nedostatečně nabitý akumulátor, nedostatečně upevněné nebo znečištěné kabelové svorky na akumulátoru, přerušené elektrické vedení
Motor má nepravidelný chod a nepodává obvyklý výkon - vada některého z vysokonapěťových kabelů mezi rozdělovačem a svíčkami nebo některé zapalovací svíčky
Ostatní závady jsou svépomocí neopravitelné a jejich odstranění svěříme odbornému servisu

Mazací soustava motoru

Zajišťuje oběh a čištění motorového oleje, který snižuje tření pohyblivých částí motoru
Částečný odvod přebytečného tepla
Konzervace motoru
Mazací soustava je shodná pro zážehové a vznětové čtyřdobé motory, trvalá náplň motorového oleje je u běžných osobních automobilů 3,5 až 6 litrů

Hlavní části mazací soustavy čtyřdobého motoru

Kliková skříň s olejovou vanou - shromáždění motorového oleje
Olejové čerpadlo - po spuštění motoru olej tlačen z olejové vany
Mazací kanály motoru - rozvod do míst namáhaných třením a zpět do olejové vany
Olejový čistič (filtr) - zbavování nečistot
Tlakový spínač s kontrolkou - červená kontrolka na přístrojové desce
Kontrolní měrka oleje - kontrola hladiny olejové náplně, minimum a maximum

Kontrola mazací soustavy

Před jízdou pravidelně kontrolujeme množství oleje
Provádíme měrkou na vozidle stojícím na rovině a s motorem v klidu
Není-li olej ve vyznačeném rozsahu mezi značkami měrky, doplníme jej
Množství oleje nesmí přesahovat horní rysku měrky
Jestliže se za jízdy rozsvítí červená kontrolka mazání, musíme neprodleně zastavit vozidlo i motor, hrozí vážné poškození motoru
Údržba mazací soustavy spočívá v pravidelné výměně olejové náplně a olejového čističe
Vždy dodržujeme výrobcem předepsaný interval výměny oleje
Používáme pouze motorové oleje s parametry předepsanými výrobcem

Chladicí soustava motoru

Zajišťuje optimální provozní teplotu motoru, odvádí přebytečné teplo a zajišťuje i vytápění automobilu
Moderní motory jsou nejčastěji chlazeny kapalinovým chladicím systémem

Hlavní části kapalinové chladicí soustavy

Chladicí kanály - v bloku a hlavě motoru, vedení kapaliny
Termoregulátor - po překročení provozní teploty otevře výstup z motoru ke chladiči
Spojovací hadice - mezi motorem a chladičem
Čerpadlo chladicí kapaliny - oběh chladicí kapaliny z motoru do chladiče
Chladič s ventilátorem - chlazení náporem vzduchu za jízdy či ventilátorem
Přetlaková (expanzní) nádobka - plnění kapaliny a kontrola jejího množství
Náplň chladicího systému - chladicí kapalina odolná proti mrazu, ochrana před korozí
Teploměr s kontrolkou - na přístrojové desce

Kontrola chladicí soustavy

Pohledem na rysky na přetlakové nádobce pravidelně kontrolujeme množství chladicí kapaliny
Pravidelně kontrolujeme stav a napnutí klínového řemenu, který pohání čerpadlo chladicí kapaliny
Před začátkem zimního období necháme včas zkontrolovat celkový stav chladicího systému a mrazuvzdornost chladicí směsi
Za jízdy sledujeme teploměr na přístrojové desce
Dostane-li se ukazatel teploty do červeného pole, případně rozsvítí-li se červená kontrolka, musíme neprodleně zastavit vozidlo i motor, jinak hrozí jeho poškození

Závady kapalinové chladicí soustavy

Nejčastější příčinou přehřátí motoru je nedostatek chladicí kapaliny
Zastavíme vozidlo a vypneme motor, počkáme na ochlazení motoru
Zkontrolujeme množství chladicí kapaliny v přetlakové nádobce
Doplníme potřebné množství kapaliny, do horkého motoru nesmíme nalít studenou vodu
Přehřátí motoru může mít i další příčiny, jejichž opravu zajistíme v odborném servisu
Údržba chladicí soustavy spočívá v doplňování předepsané chladicí kapaliny

Ostatní příslušenství motoru

Katalyzátor - snižuje množství škodlivin ve spalinách motoru
Sonda - dodává elektronické řídící jednotce údaje o složení spalin
Výfuk - potrubí vedoucí spaliny k zádi vozu, tlumič hluku
Pro zachování správné funkce katalyzátoru používáme pouze bezolovnatý benzin
Nestartujeme roztahováním automobilu, ale používáme startovací kabely

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník