Převodná ústrojí

Přenášejí hnací sílu z motoru na kola vozidla a umožňují její optimální využívání

Spojka

Mezi motorem a převodovkou
Umožňuje přenos hnací síly mezi motorem a převodovkou a jeho krátkodobé přerušení
Po sešlápnutí pedálu se spojka rozpojí a umožní řazení rychlostních stupňů
Spojku používáme při - rozjezdu vozidla, řazení rychlostních stupňů, zastavování, manévrování s vozidlem (jen v nezbytných případech)

Závady spojky

Prokluzování spojky - potřeba vyšších otáček, necháme opravit v odborném servisu
Závady na ovládání spojky - vozidlo necháme odtáhnout k opravě v odborném servisu
V odborném servisu necháme zkontrolovat - správné nastavení spojky, správnou funkci vypínacího zařízení, prodlužujeme tím životnost spojky
Vyvarujeme se - dlouhodobého držení pedálu spojky ve spodní poloze, delší jízdy s prokluzováním spojky, prudkého uvolňování spojky ve vysokých otáčkách motoru

Převodovka

Upravuje prostřednictvím jednotlivých převodových stupňů poměr otáček motoru a kol
Umožňuje změnit směr otáčení hnacích kol pro couvání
Umožňuje dlouhodobé rozpojení přenosu hnací síly z motoru na kola
Volbou rychlostního stupně uvádíme do záběru ozubená kola různé velikosti, čímž měníme poměr mezi otáčkami motoru a otáčkami poháněných kol
Zařazením zpátečky se uvede do záběru mezikolo, které mění smysl otáčení hnaného hřídele převodovky, a tím i kol (motor se přitom otáčí stále stejným směrem)
Zařazení neutrálu v převodovce umožňuje dlouhodobé přerušení přenosu hnací síly od motoru na kola automobilu
Synchronizace přispívá ke snadnému a tichému řazení a k prodloužení životnosti převodovky
Podstatou synchronizace je vyrovnávání otáček ozubených kol dříve, než se dostanou do záběru
Automatická převodovka nemá spojku, řadicí páku nahrazuje volič automatické převodovky
U převodovky je nutná - občasná kontrola množství olejové náplně, výměna převodového oleje podle pokynů výrobce vozidla

Rozvodovka s diferenciálem

Slouží k rozdělení hnací síly z převodovky či spojovacího hřídele na obě poháněná kola
Dovoluje hnacím kolům v zatáčkách otáčení rozdílnou rychlostí
Necháme zkontrolovat množství oleje, případně olej vyměnit podle požadavku výrobce

Pohonná jednotka

Parametry spalovacího motoru jsou vyjádřeny dvěma základními veličinami
Výkon - největší síla, jakou může motor vyvinout v daných otáčkách
Točivý moment - schopnost motoru konat efektivní práci při optimální spotřebě paliva
Výkon i točivý moment je třeba vztáhnout k hmotnosti automobilu, posádky a nákladu
Pro hospodárný provoz je důležité co nejvíce využívat otáčky motoru kolem nejvyššího točivého momentu
Otáčky vysokého výkonu používáme jen v případě potřeby

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník