Používání základních ovládacích prvků

Volant - základní prvek, ovládající směr jízdy automobilu
Ruce na volantu - v hodinových ručičkách ukazující tři čtvrtě na tři (za deset minut dvě)

Postup při přehmatávání

Základní držení v poloze tři čtvrtě na tři
Oběma rukama točíme volantem
V okamžiku dosáhnutí ruky nejspodnějšího bodu pustíme rukou volant, točíme jen druhou rukou
Když se druhá ruka dostane do spodní poloviny, uchopíme první rukou volant na místě základní polohy a dále točíme volantem
Druhou ruku přesuneme a uchopíme volant v základní poloze, dotočíme volant o 360° do výchozí polohy příček volantu

Ovládání pedálů

Nejširší částí chodidla, pata opřena o podlahu
Pravý pedál (akcelerátor, plyn) - ovládáme pravou nohou
Střední pedál (brzda) - ovládáme pravou nohou
Levý pedál (spojka) - ovládáme levou nohou

Ovládání řadicí páky

Neutrál - pomyslná příčka písmene H schématu řazení, mezi 3. a 4. převodovým stupněm
1. převodový stupeň - z neutrálu páku k sobě a pak vpřed
2. převodový stupeň - z neutrálu páku k sobě a pak vzad
Přeřazení z 1. na 2. převodový stupeň - držíme páku u sebe a přesuneme postupně vzad
3. převodový stupeň - z neutrálu páku přímo vpřed
4. převodový stupeň - z neutrálu páku přímo vzad
Přeřazení z 3. na 4. převodový stupeň - přesuneme páku postupně vzad
5. převodový stupeň - z neutrálu páku vpravo a pak vpřed
Přeřazení ze 4. na 5. převodový stupeň - páku vpřed, z neutrálu vpravo a pak vpřed
Přeřazení z 5. na 4. převodový stupeň - páku vzad, pružinou skočí do neutrálu, z neutrálu vzad
Přeřazení z 3. na 2. převodový stupeň - páku vzad, z neutrálu k sobě a pak vzad
Zpátečka (R) - lze zařadit jen při stojícím vozidle, řazení jištěno pojistkou

Spínací skříňka

STOP - všechna zařízení vypnuta, klíček lze vyjmout a uzamknout řízení
0 - zapalování vypnuto, řízení odemčeno
1 - zapalování zapnuto (provozní poloha)
2 - spuštění motoru do chodu, po nastartování se klíček samočinně vrací do polohy 1

Páka parkovací brzdy

Zabrzdění - pravou rukou uchopíme páku a silou ji zatáhneme do krajní horní polohy
Odbrzdění - mírně zatáhneme páku nahoru, zatlačíme na pojistku, se stlačenou pojistkou spustíme páku do krajní dolní polohy

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník