Podvozek automobilu

Přizpůsoben nárokům na vozidlo a jeho přípustnému zatížení

Nápravy

Spojují kola se samonosnou karoserií či s rámem
Slouží k přenosu - vlatní hmotnosti, hnací síly, brzdných sil, odstředivých sil
Kontrolujeme - upevnění nápravy, stav šroubů, jejich dotáhnutí a zajištění, stav pevných částí a ramen, upevnění kol, vůli v ložiscích kol, geometrii nápravy
S kontrolou a údržbou se raději obrátíme na odborný servis

Odpružení vozidla

Rázy od kol jsou zachycovány péry
Nadměrné kmity per jsou tlumeny tlumiči
Pérování - zlepšuje jízdní vlastnosti a bezpečnost jízdy, chrání vozidlo, jeho součásti a náklad, zajišťuje jízdní komfort
Vinuté pružiny - hlavní prvek pérování, u nákladních automobilů listová péra
Tlumiče pérování - brání rozkmitání náprav při přejezdu kola přes nerovnosti vozovky, zajišťují neustálý styk kola automobilu s povrchem vozovky
Pro zjištění chybné funkce tlumičů se obrátíme na odborný servis

Kola a pneumatiky

Přenáší tlak nápravy na vozovku
Přesně vedou vozidlo po zvolené dráze
Přenáší na vozovku sílu pohonné jednotky a brzdnou sílu
Tlumí rázy způsobené nerovnostmi vozovky
Disk (ráfek) kola je ocelový nebo z lehké slitiny
Kolové šrouby pevně spojují disk s otáčivými díly nápravy
Pneumatika s plnicím ventilkem je huštěna vzduchem, který dodává pevnost a pružnost
Pneumatiky se spolupodílejí na bezpečnosti a pohodlí jízdy a jejich valivá schopnost ovlivňuje i spotřebu paliva
Druhy pneumatik podle konstrukce - radiální pneumatiky, diagonální pneumatiky
Bezdušové pneumatiky vyžadují dobrý stav disku kola a speciální technologii oprav
V technickém průkazu vozidla je uveden předepsaný rozměr disků a pneumatik, který musí být dodržen, záměna neodpovídající vyladění podvozku zhoršuje jízdní vlastnosti vozidla
Na téže nápravě vozidla musí být používány pouze shodné pneumatiky
Dezén pneumatiky - zajišťuje trvalý kontakt kola s vozovkou, hloubka drážek nejméně 1,6 mm
Letní pneumatiky, zimní pneumatiky a univerzální pneumatiky - liší se určením
Aquaplaning - vzorek pneumatiky nestačí odvádět vodu, hrne ji před sebou, přeruší styk kola s vozovkou, řízení a brzdy nereagují, vozidlo se stává neovladatelným
Hlavní vliv na aquaplaningu mají - rychlost vozidla, nedostatečná hloubka dezénových drážek, nesprávný tlak v pneumatice

Kontrola a údržba kol a pneumatik

Neporušenost disku kola a jeho řádné upevnění kolovými šrouby
Neporušenost pneumatiky a přítomnost cizích těles v jejím vzorku
Hloubku vzorku na běhounu pneumatiky
Správné nahuštění pneumatiky
Správný tlak spolurozhoduje o bezpečnosti jízdy, hospodárnosti a životnosti pneumatik
Při vyšším tlaku (přehuštění) klesá spotřeba, ale zhoršují se pružící schopnosti
Při nižším tlaku (podhuštění) reagují přední kola se zpožděním, roste spotřeba
O životnosti pneumatik rozhoduje také - způsob jízdy, dobrý stav všech částí podvozku, předcházení mechanickému poškození

Postup při výměně poškozeného kola

Vozidlo zajistíme parkovací brzdou a zařazením 1. rychlostního stupně
Stojí-li na vozovce, označíme jej výstražným trojúhelníkem jako překážku silničního provozu
Kola na straně, která zůstane na zemi, zajistíme klínem nebo jiným způsobem
Vyjmeme záložní kolo z úložného prostoru
Připravíme zvedák a klíč na demontáž kolových šroubů
Mírně povolíme kolové šrouby poškozeného kola
Zvedák vložíme pod vozidlo podle pokynů výrobce vozidla, blíže k poškozenému kolu
Zdvihneme vozidlo do potřebné výšky
Zcela vyšroubujeme kolové šrouby a sejmeme poškozené kolo z nápravy vozu
Nasadíme záložní kolo, lehce utáhneme kolové šrouby
Spustíme zvedákem vozidlo na zem
Postupně dotáhneme pevně kolové šrouby (křížovým způsobem)
Pneuměřičem zkontrolujeme tlak v pneumatice nasazeného kola (popřípadě jej upravíme na příslušnou hodnotu)
Uklidíme poškozené kolo, pomůcky a nářadí do vozidla, nezapomeneme na výstražný trojúhelník
Poškozené kolo necháme co nejrychleji opravit a vyvážit v odborné dílně

Řízení vozidla

Ústrojí, jimiž řidič ovládá směr jízdy
Volant - otáčí hřídelí
Hřídel volantu - přenáší otáčení volantu do převodky řízení
Převodka řízení - je propojena na kola automobilu
Páky a tyče řízení - propojují převodku řízení a kola automobilu
Čepy řízení - propojují páky a tyče řízení a napojují je na kola vozu
Posilovač pracuje jen je-li motor v chodu, nikdy proto při jízdě nevypínáme motor
Geometrie řízení - sbíhavost kol, odklon kola od svislé roviny, příklon a záklon rejdového čepu
Závady na řídicím ústrojí a geometrii přední nápravy signalizuje - nepravidelné sjíždění pneumatik, kmitání volantu, zhoršená směrová stabilita vozidla na vozovce
Všechny závady řídicího ústrojí dáme okamžitě odborně opravit

Brzdová soustava

Provozní brzdy slouží ke snižování rychlosti jedoucího vozidla, k jeho zastavení
Parkovací brzdy slouží k zajištění stojícího vozidla
Činnost kapalinové provozní brzdy osobního automobilu je založena na schopnosti kapaliny rovnoměrně přenášet brzdovou soutavou tlak
Mechanická parkovací brzda dosahuje brzdného účinku přenášením tahu páky lankem na brzdové prvky
Pedál brzdy - sešlápnutím se v brzdovém válci stlačí kapalina
Hlavní brzdový válec - dochází ke stlačení brzdové kapaliny
Podtlakový posilovač brzd - pro dosažení vyššího tlaku
Rozváděcí potrubí, brzdové hadice - šíření tlaku ke kolům
Nádobka se zásobou brzdové kapaliny
Spínač brzdových světel
Vypínání motoru za jízdy snižuje účinek brzd bez posilovače a přímo ohrožuje bezpečnost
Kotoučová brzda - písty v brzdovém válci reagují na tlak, vysouváním přitlačují brzdové destičky po obou stranách brzdového kotouče, vozidlo brzdí
Čelisťová (bubnová) brzda - písty v brzdovém válci reagují na tlak, vysouváním přitlačují brzdové čelisti uvnitř brzdového bubnu, vozidlo brzdí
Třením vzniká teplo, přílišným zahřátím se účinnost brzd snižuje
Náplň brzdové soustavy - brzdová kapalina s vysokým bodem varu
Vzduch, který se do soustavy dostane netěstnostmi prudce snižuje účinnost brzdění

ABS

Protiblokovací systém ABS (anti-blocking system)
Dávkuje brzdnou sílu, aby nepřekročila hranici, za níž by došlo k zablokování kola
O správné činnosti informuje zhasnutí kontrolky během několika vteřin po nastartování motoru
Ani moderní elektronika neumožňuje překonat limity dané fyzikálními zákony

Kontrola a údržba brzdové soustavy

Jakékoliv neodborné zásahy do brzd vozidla jsou velmi nebezpečné a nejsou dovoleny
Kromě kontroly stavu a případného doplnění brzdové kapaliny nesmíme do brzd jinak zasahovat
V odborném servisu - výměna opotřebených brzdových destiček a čelistí, kontrola funkce, těsnosti a čistoty systému, pravidelná výměna brzdové kapaliny v systému
Rozsvícení kontrolky brzdového systému - opotřebení brzdového obložení, nedostatek brzdové kapaliny
Nerovnoměrný brzdný účinek - obložení je nerovnoměrně opotřebeno
Nutnost opakovaně sešlápnout pedál k vyvolání brzdného účinku - systém je zavzdušněn
Časté doplňování brzdové kapaliny - netěsnost systému
Pískání při brzdění - opotřebené nebo nečistotou zanesené obložení

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník