Ovládání automobilu

Přiměřená rychlost

Rozhoduje řidičova zkušenost a jeho schopnosti
Bereme v úvahu vlastnosti automobilu dané konstrukcí a technickým stavem
Ovlivňuje stav vozovky (zvláště při změnách směru jízdy)
Snažíme se ji určit s ohledem na dopravní situaci, viditelnost a další možné vlivy
Dokážeme při ní nejen bezpečně ovládat vozidlo, ale i zvládat nepředvídané situace

Jízda

Jízda v přímém směru

Sledujeme dění na vozovce alespoň tolik metrů, kolik kilometrů ukazuje tachometr
Sledujeme pozorně vnější vlivy (boční vítr)

Jízda ze svahu

K nejrozšířenějším prohřeškům patří snaha o dosažení co nejvyšší rychlosti
Brzdy postrádají účinnost
Řízení je nepříjemně lehké a nepřesné
Odstředivá síla se v zatáčce pod svahem snaží vytáhnout automobil z vozovky
Řidič má ve vysoké rychlosti na všechno mnohem méně času
Snaha o úsporu paliva jízdou ze svahu s vypnutým motorem je šetření na nepravém místě
U moderních automobilů jsou na činnosti motoru závislé posilovače brzd a řízení
Sjíždění svahu na neutrál zahřívá brzdy a zeslabuje jejich účinek
Je správné pomoci brzdám využitím brzdného účinku motoru při zařazeném rychlostním stupni

Jízda v zatáčkách

Čím rychleji se těleso pohybuje po kruhové dráze, tím snáze se z dráhy vymrští
Důležitá je správná volba bezpečné rychlosti nájezdu do zatáčky
Rychlost jízdy se liší podle povrchu vozovky
Před zatáčkou přibrzdíme, případně přeřadíme dolů
Při průjezdu zatáčky je třeba vyhnout se prudkým korekcím směru a rychlosti
Při volbě vhodné dráhy (stopy) průjezdu zatáčkou počítáme s vlivem odstředivé síly
Jedeme jen na své polovině vozovky, vyhneme se řezání zatáček protisměrem

Smyk

Nedotáčivý smyk - předek vozidla táhne vozidlo opačně, než je natočení kol
Přetáčivý smyk - záď vozidla vybočuje do směru natočení kol

Smyk nedotáčivého automobilu

Malý smyk - mírně přidáme plyn, natočíme volant do směru vychylování zádi vozidla
Intenzivní smyk - rychle sešlápneme spojku, korekce volantem do směru vychýlení zádě

Smyk přetáčivého automobilu

Malý smyk - ubereme plyn, korekce volantem do směru vychýlení zádě
Intenzivní smyk - sešlápneme spojku, prudké natočení volantu do směru smyku zádě, podchytíme první smyk, volant okamžitě přetočíme zpět na opačnou stranu

Přetáčivý smyk

Pokud máme dostatek prostoru krátce okamžitě korigujeme směr proti pohybu zádě
Sešlápneme spojku a směr korigujeme volantem nejprve do protipohybu

Nedotáčivý smyk

Prudce ubereme plyn za současného natočení kol do směru zatáčení
Sešlápneme spojku a korigujeme průjezd zatáčkou jen volantem
Při malém smyku postačí obvykle ubrat plyn a více natočit kola

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník