Ohrožení životně důležitých funkcí

Mezi životně důležité funkce člověka patří vědomí, dýchání a činnost srdce

Kontrola životně důležitých funkcí

Zjistíme, zda je postižený při vědomí
Zjistíme, zda postižený dýchá
Pokud se dýchání obnoví, postiženého uložíme do stabilizační polohy
Pokud se dýchání neobnoví a postižený je v bezvědomí, zahájíme umělé dýchání a srdeční masáž

Bezvědomí

Bezvědomí je porucha vnímání, cítění, myšlení a chtění
Zhroucená poloha na podložce
Postižený nereaguje na oslovení a bolestivé podněty
Svalstvo je ochablé, zapadá jazyk

První pomoc při bezvědomí

Uvolníme oděv postiženého, zvláště u krku, pokusíme se navázat kontakt
Uvolníme dýchací cesty - hluboký záklon hlavy, předsunout dolní čelist, otevřít ústa
Prohlédneme ústní dutinu postiženého
Zjistíme, zda postižený dýchá

Stabilizovaná poloha

Do stabilizované polohy ukládáme bezvědomého postiženého se zachovalými základními životními funkcemi
Bližší ruku postiženého podsuneme pod jeho pánev
Bližší nohu postiženého pokrčíme v koleni
Postiženého uchopíme za rameno a bok a přetočíme směrem k sobě tak, aby měl spodní nohu pokrčenou v koleni a druhou nataženou
Spodní ruku postiženého vytáhneme, pokrčíme v lokti a zapřeme o záda
Hlavu postiženého co nejvíce zakloníme, aby se uvolnily dýchací cesty, a druhou ruku položíme pod hlavu
Stabilizovaná poloha je poloha na boku, jedna nebo obě dolní končetiny pokrčeny v kolenou, vrchní ruka hřbetem pod ústy, hlava v záklonu, dolní paže je zapažena
Postiženého nikdy nenecháme bez dozoru

Zástava dýchání

Promodralé rty, neslyšíme ani necítíme dech na své tváři, bezvědomí
Pokud postižený nedýchá, provádíme přetlakové dýchání z plic do plic
Základní podmínkou pro výměnu vzduchu v plicích je volná průchodnost dýchacích cest
Nejčastější překážkou je zapadlý jazyk při pokleslé dolní čelisti
Dýchací cesty uvolníme mírným záklonem hlavy, dolní čelist se posune vpřed, zvedne kořen jazyka dopředu a uvolní dýchací cesty

Postup při umělém dýchání

Uvolníme oděv postiženého, zvláště u krku
Uvolníme dýchací cesty, vyčistíme dutinu ústní
Nos postiženého ucpeme stiskem prstů
Přiložíme svá ústa kolem úst postiženého tak těsně, aby žádný vzduch kolem neunikal
Provedeme 2 hluboké vdechy, počkáme na výdech
Zkontrolujeme, zda pulsují krční tepny
Dýcháme frekvencí 12 - 16 dechů za minutu
Vdechujeme tak dlouho, dokud se postiženému neobnoví dýchání nebo nás někdo nevystřídá
Lze také vdechovat do nosu postiženého
Palcem své ruky přitiskneme k sobě rty postiženého, aby jimi neunikal vdechovaný vzduch
Vdechneme nosem postiženého a pozorujeme rozepnutí hrudníku postiženého
Vdechujeme tak dlouho, dokud se postiženému neobnoví dýchání
Jen výjimečně se podaří zachránit člověka, který nedýchal déle než pět minut
S umělým dýcháním začínáme ihned, neztrácíme čas přípravami

Zástava srdce

Bezvědomí, bezdeší, nehmatný tep na krkavicích a velkách tepnách, mrtvolný vzhled
Vždy provádíme umělé dýchání a zároveň zevní masáž srdce
Postiženého položíme na záda na tvrdou podložku, podložíme mu dolní končetiny
Vlastní místo nepřímé srdeční masáže je na hrudní kosti, v její dolní třetině
Přiložíme na toto místo dlaň ruky a na její hřbet překřížíme druhou ruku
Obě ruce jsou kolmo k tělu postiženého
V kontaktu s postiženým je pouze dlaňový ovál, nikoliv prsty
Lokty jsou napjaté, ke stlačení užíváme hmotnost horní poloviny svého těla
Rytmicky kolmo dolů stlačujeme hrudní kost do hloubky 4 - 5 cm rychlostí 100 stlačení/min
Jeden zachránce 30x stlačí hrudník, 2x vdechne, dva zachránci (jeden masíruje, druhý dýchá)
Oživování (zevní masáž srdce) provádíme tak dlouho, dokud postiženému nenahmatáme tep
U dětí provádíme vdechování současně do nosu i úst méně hlubokými vdechy a menším tlakem

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník