Elektrická zařízení

Zdroje elektrické energie

Akumulátor - zásobní zdroj elektrické energie, je-li motor vozidla v klidu
V nádobě akumulátoru jsou odděleně uloženy jednotlivé články a v nich vzájemně izolované olověné desky, články akumulátoru jsou naplněny elektrolytem (zředěná kyselina sírová)
Přebytek elektrické energie z alternátoru vyvolá elektrochemické nabíjecí procesy
Parametry akumulátoru musí odpovídat požadavkům výrobce vozidla
O životnosti a správné funkci akumulátoru rozhoduje především způsob zacházení
Kontrolujeme upevnění, připojení a čistotu kabelových svorek akumulátoru
Povrch akumulátoru musí být vždy suchý a čistý
Alternátor - provozní zdroj elektrické energie, je-li motor vozidla v chodu
Je-li dobíjení elektrické soustavy v pořádku, kontrolka zhasne po nastartování motoru

Spotřebiče

Záporný pól tvoří kovové součásti vozidla, kladný pól je se spotřebičem spojen vodičem přes pojistku, případně přes příslušný spínač
Spouštěč (startér) - výkonný elektromotor, uvedení spalovacího motoru do chodu
Spouštěč odebírá množství proudu z akumulátoru, proto jej používáme krátce, při opakovaném spouštění vyčkáme vždy alespoň 15 - 30 vteřin, před spouštěním motoru sešlápneme spojku
Elektrická zapalovací soustava - zažehnutí směsi benzinu a vzduchu u zážehového motoru
Elektrické palivové čerpadlo - dopravení paliva z nádrže k motoru
Elektromotor ventilátoru chladiče - podporuje chlazení
Vnější osvětlení vozidla - zabezpečuje osvětlení vozovky při snížené viditelnosti, zlepšuje rozlišitelnost vozidla pro ostatní účastníky provozu, signalizuje ostatním jízdní úkony řidiče
Osvětlení vpředu - 2 hlavní světlomety (obrysová, tlumená a dálková světla), 2 oranžová směrová světla
Přídavné osvětlení vpředu - 2 bílé či žluté světlomety do mlhy, 2 světla pro denní svícení
Osvětlení vzadu - 2 oranžová směrová světla, 2 červená obrysová světla, 2 nebo 3 červená brzdová světla, 1 či 2 červená koncová světla do mlhy, 1 či 2 bílá světla pro zpětnou jízdu, osvětlení státní poznávací značky
Při výměně dbáme na dodržení typu elektrické hodnoty předepsané výrobcem
Ostatní spotřebiče - stěrače oken s ostřikovači, ventilátory větrací a topné soustavy, houkačka, vyhřívání zadního skla, vnitřní osvětlení, autorádio, atd.
Každý spotřebič je jištěný tavnou pojistkou
Spálenou pojistku nahrazujeme pouze pojistkou se stejnou hodnotou

Kontrola a údržba elektrických zařízení

Zanedbání stavu zvyšuje riziko nenapravitelného poškození elektrických zařízení
Neporušenost izolace kabelů, připojení a upevnění vodičů, čistota spojů
Upevnění a činnost předepsaného osvětlení vozidla včetně občasné kontroly seřízení hlavních světlometů vozidla
Kontrola funkce elektrické výstroje
Sami bychom měli umět vyměnit žárovky předepsaného osvětlení vozidla, případně spálené pojistky

Výměna žárovky

Sejmeme pryžový nebo plastový kryt zadní části světlometu
Mírným tahem uvolníme a odpojíme konektor s kabely světlometu
Pootočením uvolníme objímku a vyjmeme ji
Vyměníme vadnou žárovku za novou stejného typu a příkonu
U halogenových zářivek vždy držíme žárovku za koncovou patici
U dvouvláknové žárovky tlumených a dálkových světel dbáme na správnou polohu kontaktů
Opačným postupem upevníme objímku, zapojíme konektor a uzavřeme kryt

Kontrolní svítilny základních skupin vozidla a bezpečnostních systémů

Kontrolní svítilny na přístrojové desce
Kontrolky funkce základního příslušenství motoru a brzd mají vždy červenou barvu
Rozsvítí se po zapnutí zapalování a zhasnou po nastartování motoru
Jestliže se zastaví během jízdy, okamžitě zastavíme, vypneme motor, zkontrolujeme příslušnou soustavu vozidla, případně přivoláme odbornou pomoc
Kontrolky funkce řídící elektroniky a bezpečnostních systémů jsou oranžové nebo žluté
Při rozsvícení během jízdy není systém v pořádku, elektronika se přepne na nouzový program, který umožňuje dojetí, co nejrychleji se obrátíme na odborný servis

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník