Dopravní nehoda

První předlékařskou pomoc je povinen poskytnout každý, pokud tím neohrozí svůj život či zdraví
Získáme přehled o situaci nehody i stavu postižených
Posoudíme možná nebezpečí a okamžitě jednáme
Označíme místo nehody
Zajistíme bezpečnost zraněných
Zastavíme silné krvácení
Přivoláme Zdravotnickou záchrannou službu
Provedeme protišoková opatření
Jsou-li ohroženy životně důležité funkce, okamžitě začneme s resuscitací
Poskytneme první pomoc a vyčkáme příjezdu Zdravotnické záchranné služby
Je-li zachránců více, organizuje základní první pomoc nejzkušenější z nich

Zajištění bezpečnosti zraněných

Pohybujeme se zraněným co nejméně
Dbáme na to, aby zraněný neprochladl

Odsun zraněného

Zraněného posadíme a opřeme o svá kolena
Své ruce provlékneme pod pažemi zraněného a uchopíme jej za zápěstí zkřížených předloktí, má-li jednu končetinu zraněnou, pak jej uchopíme za druhou nezraněnou
Lehce pokrčíme kolena a zraněného přesuneme na své stehno (zvedáme se vzpřímenými zády)
S pokrčenými koleny vlečeme zraněného pozpátku z místa nebezpečí

Vyproštění zraněného z vozidla

Uvolníme prostor jak uvnitř vozidla, tak i kolem něj
Natočíme zraněného tak, abychom se částečně dostali za jeho záda
Své ruce provlékneme pod pažemi zraněného a uchopíme jej za zápěstí zkřížených předloktí, má-li jednu končetinu zraněnou, pak jej uchopíme za druhou nezraněnou
Lehce se zakloníme a šetrně vytahujeme zraněného z vozidla na stehno té lehce pokrčené nohy, která je blíže k vozidlu
Je-li jedna noha zraněného postižena, položíme ji šetrně na nohu zdravou
Při poranění páteře a mnohočetných zlomeninách postiženého nevyprošťujeme

Posouzení závažnosti poranění

Je-li zraněných více, věnujeme se nejdříve těm, kteří nevykazují žádnou aktivitu
Pozor na masivní krvácení u poraněných při vědomí (zástava krvácení má přednost)
Kontrolujeme životně důležité funkce
Stav zraněného sledujeme až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby

Závažnost poranění

Ohrožení životně důležitých funkcí (bezvědomí, zástava dýchání, zástava srdeční činnosti) - okamžitě provedeme úkony k bezprostřední záchraně života
Silné krvácení, poranění spojená se šokem, pronikající poranění hrudníku - zastavíme silné krvácení, provedeme protišoková opatření
Ostatní poranění - poskytneme první pomoc

Přivolání Zdravotnické záchranné služby

Na telefonní číslo 155 oznamujeme:
Kde k nehodě došlo
Co se stalo
Kolik je postižených
Charakter zranění
Jaká první pomoc je poskytována
Své jméno a telefonní číslo, z kterého voláme
Vše oznamujeme v klidu, stručně a věcně, dáme čas otázkám dispečinku záchranné služby

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník