Další faktory bezpečnosti

Dálková jízda

Po získání určité praxe
Příprava cesty, seznámení s trasou
Zvážíme délku trasy, charakter silnic, problémová místa
Seznámíme se s odlišnostmi v pravidlech cizí země
Odhadneme dobu cesty, naplánujeme přestávky pro odpočinek a občerstvení
Vyvarujeme se - nereálně stanovenému času, příliš dlouhé trasy ujeté na jeden zátah

Vysoký rychlostní průměr

Kolem 100 km/h, vede-li trasa pouze po dálnici
85 km/h, vede-li trasa zpola po dálnici a zpola po silnicích první třídy
70 km/h, kombinuje-li trasa silnice první třídy a silnice nižších tříd
50 km/h, na úzkých, křivolakých a rozbitých silnicích nižších tříd
Tajemství spočívá v plynulosti jízdy
Dobrý řidič se především brání zdržení
Nepoužívá zbytečně brzdy, více řadí
Předvídá, využívá charakteru silnice
Nikde zbytečně nezastavuje
Je plně soustředěn na jízdu

Kritická situace a nehoda

Většinou lze i ve velmi obtížné situaci omezit následky nehody
Nemáme propadnout panice, desetiny vteřin stojí za to využít racionálně
Předvídavý řidič hodnotí silnici s ohledem na únikovou zónu z nebezpečné situace
Nejdůležitější je zabránit čelní srážce s protijedoucím automobilem
Únik na krajnici, případně pokračovat přes příkop na louku, přinejhorším náraz do případné pevné překážky mimo silnici

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník