Bezpečná jízda

Střízlivé posuzování vlastních schopností a vlastností automobilu
Zvýšené soustředění
Zvýšené zapojení rozumu a přesnější hodnocení dopravní situace
Defenzivní jízda - snaží se zabránit vzniku kritických situací

Zásady defenzivní jízdy

Volit si čas a trasu jízdy, aby odpovídaly možnostem řidiče a automobilu
Pozorně sledovat dění kolem sebe i v okolí vozovky
Sledovat chování ostatních účastníků provozu kolem nás a snažit se předvídat jejich jednání
Vždy si zachovávat od ostatních účastníků provozu odstup, který umožní zvládnutí každé situace
Nepřipustit, abychom se my nebo náš automobil dostali k limitu svých možností
Nejet rychle tam, kam nevidíme
Jezdit zřetelně - své úmysly dávat najevo v dostatečném předstihu a tak, aby byly jednoznačně pochopeny
Každý úkon začít jen v případě naprosté jistoty, že jej lze bezpečně provést (v případě pochybnosti jej odložit na příhodnější chvíli)
Být připraven ustoupit druhým, i když pravidla hovoří v náš prospěch

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník