Automobil

Měli bychom velmi dobře znát možnosti i meze svého automobilu
Sebelepší automobil se stává nebezpečným, jestliže se zanedbáním technického stavu jeho vlastnosti dané konstrukcí zhorší

Prvky pasivní bezpečnosti

Tuhá klec prostoru - co nejméně se deformuje
Deformační zóny karoserie - pohlcují největší část energie nárazu
Přední airbagy - zachytí trup řidiče a spolujezdce, kteří jsou nárazem vrženi vpřed
Boční airbagy - chrání cestující při nárazu ze strany
Bezpečnostní pásy - zadržují po nárazu setrvačný pohyb těla vpřed
Konstrukce sedadel - brání tělu v podklouznutí pod bezpečnostním pásem

Automobil a fyzika

Jízda automobilu je spjata s fyzikálními zákony
Zemská přitažlivost
Hmotnost vozidla
Adhezní síly (přilnavost) pneumatik by měly být co možná největší, požadavek na kvalitu pneumatiky, jejího vzorku a na její správné nahuštění
Odstředivá síla - roste s druhou mocninou rychlosti, měla by být co možná nejmenší
Pohybová energie - je tím vyšší, čím rychleji se vozidlo (a jeho posádka) pohybuje
Energie dvou těles v pohybu se sčítají
K vyvolání účinků pohybové energie dochází nejen při nárazu, ale už při brzdění
Odpor vzduchu by měl být v zájmu úsporného provozu co nejnižší

Vlastnosti dané konstrukcí

Charakteristika podvozku - komfort cestujících, chování vozu v zatáčkách
Nedotáčivost a přetáčivost - dány poměrem hmotnosti připadající na přední a zadní nápravu
Akcelerace - zrychlení, závisí na výkonu motoru, jeho točivém momentu a na hmotnosti
Brzdná dráha - dána kontrukcí brzd

Faktory délky brzdné dráhy

Reakční doba řidiče
Technická prodleva brzd
Zatížení vozidla
Stav podvozku a náprav
Adheze pneumatik
Vlastnosti povrchu vozovky

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník