Jihozápadní Asie

Velké bezodtokové pánve, nedostatek vody
Kočovníci – pastevci, boj o vodu s usedlými hospodáři
Kolébka semenného rolnictví
Evropská kultura – technická civilizace
Arabská kultura – fundamentalismus, tradiční přikázání
3 náboženství – judaismus, křesťanství, islám
Perský záliv – ropa, více než polovina světových zásob, příčina střetů
Velmocenské zájmy – investice do těžby
Radikalizace společnosti – přistěhovalci těžší práce, menší práva
Ve vnitrozemí tradiční beduínské černé stany

Izrael

Vznikl 1948, podpora USA
Sionismus – politicko-vlastenecké hnutí za vybudování židovského státu
Palestina odmítla uznat Izrael – války (1948, 1956, 1967, 1976)
Izrael války vyhrál a rozšířil své území, obrovský migrační přírůstek
Vysoká životní úroveň, patří mezi nejvyspělejší státy světa
Závlahové zemědělství – družstva (kibucy)
Prosperující průmysl – zpracování diamantů, optika, elektronika
Výroba zbraní (i jaderné)
Oblasti – Galilea, Samaří, Judea
Historické památky
Posvátná místa (Zeď nářků, Ómarova mešita, Chrám božího hrobu, křížová cesta, Betlém)
Tel-Aviv-Jafo – hlavní město
Jericho – jedno z nejstarších měst
Tóra – svaté písmo, psáno hebrejsky
Pesach – svátek vyvedení židů Mojžíšem z Egypta, pojídán nekvašený chléb

Turecko

Výhodná poloha, Evropa i Asie
Dříve centrum osmanské říše, rozpad
Strategická vojenská poloha, budování základen
Vysoký přírůstek obyvatel
Islámská kultura
Patří mezi rozvojové země
Závlahové zemědělství
Pšenice, bavlna, ovoce, zelenina
Kožedělná výroba, zdatní obchodníci
Anatolská plošina – suchá, ve středu Turecka
Národnostní menšiny – Kurdové, Arméni
Hlavní město – Ankara
Istanbul – důležité město, bohatá historie

Irák

Starověké kultury Mezopotámie – Babylon, Ninive
Bohatá ložiska ropy i plynu
Intenzivní závlahové zemědělství – datle, rýže, tabák, bavlník, ječmen, zelenina
Silně autoritativní prezidentský režim
Expanze proti sousedům, protiizraelská politika, tvrdý postup proti národnostním menšinám
Hospodářská centra – Bagdád, Basra, Mausil
Od války v Perském zálivu 1991 napjaté vztahy s většinou světa

Írán

Velké rozdíly podnebí
Tradiční hospodářství – soužití rolníků a pastevců
Nedostatek vody – využívání povrchových vod i podzemních zdrojů
Kanáty – podzemní štoly přivádějící vodu, šestina spotřeby vody
Rozvoj těžebních oblastí – ropa, plyn, bauxit
Islámský fundamentalismus – mezinárodní izolace

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník